نقاط قطب نما

چگونگی گفتن نقاط قطب نما را در انگلیسی بیاموزید.

north شمال
northeast شمال شرق
east شرق
southeast جنوب شرق
south جنوب
southwest جنوب غرب
west غرب
northwest شمال غرب

باقی واژگان مفید

map نقشه
compass قطب نما
to read a compass خواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play