حشرات

در اینجا نامهای انگلیسی برای انواع حشرات آمده است.

ant مورچه
bee زنبور عسل
beetle سوسک قاب‌بالان
butterfly پروانه
caterpillar کرم ابریشم
centipede هزارپا
cockroach سوسک
cricket جیرجیرک
flea کک
fly مگس
gnat حشره دو بال
grasshopper ملخ
ladybird کفش دوزک
midge پشه ریز
mosquito پشه
moth شب پره
scorpion پشه
slug کرم حلزونی
snail حلزون
spider عنکبوت
termite موریانه
wasp زنبور بی عسل
woodlouse خر خاکی
worm کرم

باقی لغات مرتبط

spider web یا spider's web تار عنکبوت
to bite گازگرفتن
to crawl خزیدن
to sting گزیدن
bite گاز
sting نیش
antenna
(جمع: antennae)
شاخک
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play