حیوانات اهلی

در اینجا واژگان انگلیسی برای انواع حیوانات مزرعه آمده است.

cattleاحشام
bullگاو نر
bullockگوساله اخته
cowگاو ماده
calfگوساله
cockخروس
henمرغ
chickenجوجه
donkeyخر
duckاردک
eweمیش
foalکره اسب
goatبز
goose (جمع: geese)غاز
horseاسب
kidبزغاله
lambبره
ramقوچ
pigخوک
pigletبچه خوک
sheep (جمع: sheep)گوسفند
turkeyبوقلمون
پنج اسب در مزرعه ای در آیداهو با کوه هایی در دوردست
اسب ها در مزرعه ای در آیداهو

باقی واژگان مرتبط

to milk a cowشیر دوشیدن
to feed the chickensدانه دادن به ماکیان
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید