حیوانات اهلی

در اینجا واژگان انگلیسی برای انواع حیوانات مزرعه آمده است.

cattle احشام
bull گاو نر
bullock گوساله اخته
cow گاو ماده
calf گوساله
cock خروس
hen مرغ
chicken جوجه
donkey خر
duck اردک
ewe میش
foal کره اسب
goat بز
goose
(جمع: geese)
غاز
horse اسب
kid بزغاله
lamb بره
ram قوچ
pig خوک
piglet بچه خوک
sheep
(جمع: sheep)
گوسفند
turkey بوقلمون

باقی واژگان مرتبط

to milk a cow شیر دوشیدن
to feed the chickens دانه دادن به ماکیان
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play