خانواده

در اینجا چند واژه انگلیسی مرتبط با خانواده شامل نامهای اعضای خانواده، واژه هایی برای توصیف وضعیت تاهل و چند کلمه مرتبط با ازدواج آمده است.

اعضا خانواده

father (به طور آشنا dad)پدر
mother (به طور آشنا mum)مادر
sonپسر
daughterدختر
parentولی
child (جمع: children)فرزند
husbandشوهر
wifeزن
brotherبرادر
sisterخواهر
uncleعمو یا دایی
auntعمه یا خاله
nephewپسر خواهر یا برادر
nieceدختر خواهر یا برادر
cousinپسر یا دختر عمو، عمه، دایی یا خاله
grandmother (به طور آشنا granny یا grandma)مادربزرگ
grandfather (به طور آشنا granddad یا grandpa)پدربزرگ
grandparentsپدر و مادربزرگ ها
grandsonنوه پسر
granddaughterنوه دختر
grandchild (جمع: grandchildren)نوه
boyfriendدوست پسر
girlfriendدوست دختر
partnerشریک زندگی
fiancéنامزد (مذکر)
fiancéeنامزد (مونث)
godfatherپدرخوانده
godmotherمادر خوانده
godsonپسر خوانده
goddaughterدختر خوانده
stepfatherناپدری
stepmotherنامادری
stepsonپسر ناتنی
stepdaughterدختر ناتنی
stepbrotherبرادر ناتنی
stepsisterخواهر ناتنی
half-sisterخواهری که یکی از والدینش با شما مشترک باشد
half-brotherبرادری که یکی از والدینش با شما مشترک باشد

اقوام سببی

mother-in-lawمادر زن یا مادر شوهر
father-in-lawپدر زن یا پدر شوهر
son-in-lawداماد
daughter-in-lawعروس
sister-in-lawخواهر زن یا خواهر شوهر
brother-in-lawبرادر زن یا برادر شوهر

باقی لغات مرتبط با خانواده

relation یا relativeخویش
twinدوقلو
to be bornمتولد شدن
to dieمردن
to get marriedازدواج کردن
to get divorcedطلاق گرفتن
to adoptبه فرزندی گرفتن
adoptionفرزند خواندگی
adoptedبه فرزند خواندگی گرفته شده
only childتک فرزند
single parentوالد غیر متاهل
single motherمادر غیر متاهل
infantنوزاد
babyکودک
toddlerنوپا

وضعیت تاهل

singleمجرد
engagedنامزد
marriedمتاهل
separatedجداشده
divorcedطلاق گرفته
widowبیوه
widowerمرد زن مرده

عروسی

marriageازدواج
weddingعروسی
brideعروس
bridegroomداماد
best manساقدوش داماد
bridesmaidساقدوش عروس
wedding dayروز عروسی
wedding ringحلقه ازدواج
wedding cakeکیک عروسی
wedding dressلباس عروسی
honeymoonماه عسل
anniversary یا wedding anniversaryسالگرد
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید