خانواده

در اینجا چند واژه انگلیسی مرتبط با خانواده شامل نامهای اعضای خانواده، واژه هایی برای توصیف وضعیت تاهل و چند کلمه مرتبط با ازدواج آمده است.

اعضا خانواده

father
(به طور آشنا dad)
پدر
mother
(به طور آشنا mum)
مادر
son پسر
daughter دختر
parent ولی
child
(جمع: children)
فرزند
husband شوهر
wife زن
brother برادر
sister خواهر
uncle عمو یا دایی
aunt عمه یا خاله
nephew پسر خواهر یا برادر
niece دختر خواهر یا برادر
cousin پسر یا دختر عمو، عمه، دایی یا خاله
grandmother
(به طور آشنا granny یا grandma)
مادربزرگ
grandfather
(به طور آشنا granddad یا grandpa)
پدربزرگ
grandparents پدر و مادربزرگ ها
grandson نوه پسر
granddaughter نوه دختر
grandchild
(جمع: grandchildren)
نوه
boyfriend دوست پسر
girlfriend دوست دختر
partner شریک زندگی
fiancé نامزد (مذکر)
fiancée نامزد (مونث)
godfather پدرخوانده
godmother مادر خوانده
godson پسر خوانده
goddaughter دختر خوانده
stepfather ناپدری
stepmother نامادری
stepson پسر ناتنی
stepdaughter دختر ناتنی
stepbrother برادر ناتنی
stepsister خواهر ناتنی
half-sister خواهری که یکی از والدینش با شما مشترک باشد
half-brother برادری که یکی از والدینش با شما مشترک باشد

اقوام سببی

mother-in-law مادر زن یا مادر شوهر
father-in-law پدر زن یا پدر شوهر
son-in-law داماد
daughter-in-law عروس
sister-in-law خواهر زن یا خواهر شوهر
brother-in-law برادر زن یا برادر شوهر

باقی لغات مرتبط با خانواده

relation یا relative خویش
twin دوقلو
to be born متولد شدن
to die مردن
to get married ازدواج کردن
to get divorced طلاق گرفتن
to adopt به فرزندی گرفتن
adoption فرزند خواندگی
adopted به فرزند خواندگی گرفته شده
only child تک فرزند
single parent والد غیر متاهل
single mother مادر غیر متاهل
infant نوزاد
baby کودک
toddler نوپا

وضعیت تاهل

single مجرد
engaged نامزد
married متاهل
separated جداشده
divorced طلاق گرفته
widow بیوه
widower مرد زن مرده

عروسی

marriage ازدواج
wedding عروسی
bride عروس
bridegroom داماد
best man ساقدوش داماد
bridesmaid ساقدوش عروس
wedding day روز عروسی
wedding ring حلقه ازدواج
wedding cake کیک عروسی
wedding dress لباس عروسی
honeymoon ماه عسل
anniversary یا wedding anniversary سالگرد
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play