خودتان انجام دهید

در اینجا نامهای انگلیسی برای چند ابزار و مواد که معمولا در پروژه هایی که خودتان میتوانید انجام دهید؛ آمده است.

ابزار

chisel اسکنه
hammer چکش
drill دریل
file سوهان
ladder نردبان
paint brush قلم مو
pliers انبردست
ruler خط کش
saw اره
screwdriver پیچ گوشتی
spanner آچار
spirit level تراز بنایی
stepladder نردبان دوطرفه
tape measure متر

مصالح

bolt پیچ
nail میخ
nut چرخ دنده
screw پیچ
washer واشر
brick آجر
cement سیمان
methylated spirits
(معمولا تحت meths شناخته می شود)
حلال الکلی
paint رنگ
plaster گچ
sandpaper کاغذ سنباده
string سیم
tape نوار
tile کاشی
wallpaper کاغذ دیواری
white spirit تینر
wire سیم

باقی واژه های سودمند

pipe لوله
toolbox جعبه ابزار
broken شکسته
rusty زنگ زده
to build ساختن
to cut بریدن
to loosen شل کردن
to measure اندازه گرفتن
to paint رنگ زدن
to repair یا to mend تعمیر کردن
to screw in پیچاندن
to tighten سفت کردن
to unscrew پیچ را بازکردن
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play