رنگ ها

نام و فام رنگهای مختلف را در انگلیسی بیاموزید.

what colour is it? این چه رنگی هست؟
white سفید
yellow زرد
orange نارنجی
pink صورتی
red قرمز
brown قهوه ای
green سبز
blue آبی
purple بنفش
grey یا gray خاکستری
black مشکی
silver یا silver-coloured نقره ای
gold یا gold-coloured طلایی
multicoloured چند رنگ

سایه‌های رنگ

light brown قهوه ای کم رنگ
light green سبز کم رنگ
light blue آبی کم رنگ
dark brown قهوه ای تیره
dark green سبز تیره
dark blue آبی تیره
bright red قرمز روشن
bright green سبز روشن
bright blue آبی روشن
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play