روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در انگلیسی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

what day is it? چه روزی است؟
what day is it today? امروز چه روزی است؟
Monday دوشنبه
Tuesday سه شنبه
Wednesday چهارشنبه
Thursday پنج شنبه
Friday جمعه
Saturday شنبه
Sunday یکشنبه
on Monday در دوشنبه
on Tuesday در سه شنبه
on Wednesday در چهارشنبه
on Thursday در پنجشنبه
on Friday در جمعه
on Saturday در شنبه
on Sunday در یکشنبه
every Monday یا on Mondays هر دوشنبه
every Tuesday یا on Tuesdays هر سه شنبه
every Wednesday یا on Wednesdays هر چهارشنبه
every Thursday یا on Thursdays هر پنج شنبه
every Friday یا on Fridays هر جمعه
every Saturday یا on Saturdays هر شنبه
every Sunday یا on Sundays هر یکشنبه
a week tomorrow یک هفته بعد از فردا
a week on Tuesday یک هفته بعد از سه شنبه
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play