روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در انگلیسی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

What day is it?چه روزی است؟
What day is it today?امروز چه روزی است؟
Mondayدوشنبه
Tuesdayسه شنبه
Wednesdayچهارشنبه
Thursdayپنج شنبه
Fridayجمعه
Saturdayشنبه
Sundayیکشنبه
on Mondayدر دوشنبه
on Tuesdayدر سه شنبه
on Wednesdayدر چهارشنبه
on Thursdayدر پنجشنبه
on Fridayدر جمعه
on Saturdayدر شنبه
on Sundayدر یکشنبه
every Monday یا on Mondaysهر دوشنبه
every Tuesday یا on Tuesdaysهر سه شنبه
every Wednesday یا on Wednesdaysهر چهارشنبه
every Thursday یا on Thursdaysهر پنج شنبه
every Friday یا on Fridaysهر جمعه
every Saturday یا on Saturdaysهر شنبه
every Sunday یا on Sundaysهر یکشنبه
a week tomorrowیک هفته بعد از فردا
a week on Tuesdayیک هفته بعد از سه شنبه
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید