صفت های رایج

در اینجا چند صفت معمول در انگلیسی آمده است که به کمک آنها میتوانید مردم، مکانها و چیزها را توصیف کنید.

صفتهای فیزیکی

big بزرگ
small یا little کوچک
fast سریع
slow آهسته
good خوب
bad بد
expensive گران
cheap ارزان
thick ضخیم
thin نازک
narrow باریک
wide پهن
broad عريض
loud بلند
quiet آرام
intelligent باهوش
stupid احمق
wet خیس
dry خشک
heavy سنگین
light سبک
hard سخت
soft نرم
shallow کم عمق
deep عمیق
easy آسان
difficult مشکل
weak ضعیف
strong قوی
rich ثروتمند
poor فقیر
young جوان
old پیر
long طولانی
short کوتاه
high مرتفع
low پایین
generous سخاوتمند
mean خسیس
true راست
false دروغ
beautiful زیبا
ugly زشت
new جدید
old قدیمی
happy خوشحال
sad غمگین

باقی صفتها

safe امن
dangerous خطرناک
early زود
late دیر
light روشن
dark تاریک
open باز
closed یا shut بسته
tight محکم
loose گشاد
full پر
empty خالی
many بسیار
few کم
alive زنده
dead مرده
hot داغ
cold سرد
interesting جالب
boring کسل کننده
lucky خوش شانس
unlucky بد شانس
important مهم
unimportant بی اهمیت
right درست
wrong نادرست
far دور
near نزدیک
clean تمیز
dirty کثیف
nice زیبا
nasty زننده
pleasant خوشایند
unpleasant ناخوشایند
excellent عالی
terrible بسیار بد
fair عادلانه
unfair غیر عادلانه
normal عادی
abnormal غیر عادی
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید