ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در انگلیسی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

ماه ها

January ژانویه
February فوریه
March مارس
April آوریل
May مه
June ژوئن
July ژوئیه
August اوت
September سپتامبر
October اکتبر
November نوامبر
December دسامبر
in January در ژانویه
in February در فوریه
in March در مارس
in April در آوریل
in May در مه
in June در ژوئن
in July در ژوئیه
in August در اوت
in September در سپتامبر
in October در اکتبر
in November در نوامبر
in December در دسامبر

فصل ها

spring بهار
summer تابستان
autumn
(در انگلیسی آمریکایی: fall)
پاییز
winter زمستان
in spring در بهار
in summer در تابستان
in autumn
(در انگلیسی آمریکایی: in fall)
در پاییز
in winter در زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play