مسافرت

در اینجا چند عبارت انگلیسی مرتبط با مسافرت آمده است.

وسایل حمل و نقل

by bicycle با دوچرخه
by boat با قایق
by bus با اتوبوس
by car با اتومبیل
by coach با اتوبوس بین شهری
by ferry با کشتی
by motorcycle با موتورسیکلت
by plane با هواپیما
by train با قطار
on foot پیاده

برنامه ریزی برای سفر

ticket office دفتر فروش بلیت
travel agent آژانس مسافرتی
brochure بروشور
price قیمت
fare کرایه
ticket بلیت
booking رزرو
reservation رزرواسیون
passenger مسافرت
destination مقصد
itinerary برنامه سفر
journey سفر
travel insurance بیمه سفر
holiday تعطیلات
sightseeing دیدن مناظر
business trip سفر کاری
to book رزرو کردن
to cancel a booking کنسل کردن رزرو

سفرکردن

to arrive رسیدن
to leave ترک کردن
to depart حرکت کردن
to travel سفر کردن
to visit بازدیدکردن
cancellation لغو
customs گمرک
delay تاخیر
information desk میز اطلاعات
luggage یا baggage بار
map نقشه
passport control کنترل پاسپورت
suitcase چمدان
cancelled لغو شد
delayed با تاخیر
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play