مسافرت با اتوبوس و قطار

در اینجا چند واژه انگلیسی سودمند برای زمانی که با اتوبوس یا قطار مسافرت می کنید آمده است.

timetable جدول زمانی
single
(شکل اختصاری single ticket است)
بلیت یک طرفه
return
(شکل اختصاری return ticket است)
بلیت رفت و برگشت
platform سکو
waiting room اتاق انتظار
ticket office یا booking office باجه فروش بلیط
seat صندلی
seat number شماره صندلی
luggage rack ردیف بار
first class فرست کلاس
second class معمولی
ticket inspector مامور کنترل بلیت
ticket collector مامور جمع آوری بلیت
penalty fare نرخ جریمه

مسافرت با قطار

buffet car بوفه و رستوران قطار
carriage واگن
compartment کوپه
derailment خروج قطار از خط
express train قطار سریع السیر
guard مامور قطار
level crossing تقاطع راه آهن و جاده
line closure بسته شدن خط آهن
live rail ریل
railcard کارت قطار
railway line خط راه آهن
restaurant car واگن غداخوری
season ticket بلیت فصلی
signal علامت
sleeper train واگن تختخواب دار
station ایستگاه
railway station ایستگاه راه آهن
train station ایستگاه قطار
stopping service قطار با توقف
ticket barrier مانع عبور برای چک کردن بلیت
track ریل راه آهن
train قطار
train crash تصادف قطار
train driver راننده قطار
train fare کرایه قطار
train journey سفر با قطار
travelcard کارت سفر
Tube station یا underground station ایستگاه زیرزمینی
tunnel تونل
to catch a train به قطار رسیدن
to get on the train سوار قطارشدن
to get off the train از قطار پیاده شدن
to miss a train قطار را از دست دادن

مسافرت با اتوبوس

bus اتوبوس
bus driver راننده اتوبوس
bus fare کرایه اتوبوس
bus journey سفر با اتوبوس
bus stop ایستگاه اتوبوس
bus lane مسیر ویژه اتوبوس
bus station ایستگاه اتوبوس
coach اتوبوس بین شهری
coach station ایستگاه اتوبوس
double-decker bus اتوبوس دو طبقه
conductor مامور کنترل بلیت
inspector مامور کنترل
luggage hold محل قراردادن چمدان
the next stop ایستگاه بعدی
night bus اتوبوس شب
request stop ایستگاهی که راننده درصورت درخواست مسافر در آن می ایستد
route مسیر
terminus ایستگاه آخر
to get on the bus سوار اتوبوس شدن
to get off the bus از اتوبوس پیاده شدن
to catch a bus اتوبوس گرفتن
to miss a bus از اتوبوس جاماندن
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید