مسافرت با کشتی

در اینجا چند لغت انگلیسی که ممکن است هنگامی که با قایق مسافرت میکنید آمده است.

port بندر
harbour بندر
ferry terminal ترمینال کشتی
cruise کروز
crossing عبور
foot passenger مسافر پیاده
calm sea دریای آرام
rough sea دریای موجدار
seasick دریازده
to disembark از کشتی پیاده شدن
to embark سوار کشتی شدن
to sail باکشتی رفتن

انواع قایق

car ferry کشتی حمل اتومبیل
cruise ship کشتی کروز
ferry کشتی
hovercraft هاورکرافت
yacht کرجی

بر روی کشتی

captain ناخدا
crew خدمه کشتی
crew member اعضا خدمه
bar بار
buffet بوفه
bureau de change صرافی
cabin کابین
cabin number شماره کابین
car deck عرشه اتومبیل
currency exchange صرافی
deck عرشه
gangway راهرو گذرگاه
information desk میز اطلاعات
restaurant رستوران
self-service restaurant رستوران سلف سرویس
life belt کمربند نجات
life jacket جلیقه نجات
lifeboat قایق نجات
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید