نوشیدنی های الکلی

در اینجا نامهای انگلیسی برای انواع نوشیدنیهای الکلی به همراه باقی واژگان مرتبط با نوشیدن آمده است.

نوشیدنی های الکلی

ale آبجوی سنتی انگلیس
beer آبجو
bitter آبجوی تلخ
cider سایدر
lager آبجوی لاگر
shandy شندی
stout آبجو تیره
wine شراب
red wine شراب قرمز
white wine شراب سفید
rosé شراب سرخ
sparkling wine شراب گازدار
champagne شامپاین
martini مارتینی
liqueur لیکور
brandy برندی
gin جین
rum رام
whisky ، whiskey ویسکی
vodka ودکا

باقی واژگان مرتبط

alcohol مشروب الکلی
aperitif مشروب قبل از غذا
bar بار
barman پیشخدمت آقای بار
barmaid پیشخدمت خانم بار
bartender متصدی بار
beer glass لیوان آبجو
beer mat زیر لیوانی آبجو
binge drinking شراب خوردن زیاد و سریع
bottle بطری
can قوطی
cocktail کوکتیل
drunk مست
hangover اثر مستی در روز بعد
pub پاب
sober هوشیار
spirits مشروبات الکلی
tipsy کمی مست
wine glass لیوان شراب
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید