وزن و اندازه

نامهایی برای اوزان معمول و اندازه گیری در انگلیسی بیاموزید.

توجه کنید که با اینکه سیستم متریک، سیستم رسمی در بریتانیا می باشد، سیستنم بریتانیایی در برخی موارد استفاده میشود.

واحدهای متریک

gram گرم
kilo
(شکل اختصاری kilogram است)
کیلو
tonne تن
millimetre میلی متر
centimetre سانتی متر
metre متر
kilometre کیلومتر
hectare هکتار
millilitre میلی لیتر
centilitre سانتی لیتر
litre لیتر

واحدهای بریتانیایی

ounce اونس
pound پاوند
stone سنگ
ton تن
inch اینچ
foot فوت
yard یارد
mile مایل
acre جریب
pint پینت
gallon گالن
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play