پرنده ها

در اینجا نامهای انگلیسی برای انواع پرنده ها به همراه واژگان مرتبط آمده است.

blackbird توکا
bluetit چرخ‌ریسک سر آبی
buzzard باز
crow کلاغ
cuckoo فاخته
dove کبوتر
duck اردک
eagle عقاب
finch فنچ
flamingo فلامینگو
hawk شاهین
heron حواصیل
kingfisher ماهی‌خورک
magpie کلاغ زاغی
nightingale بلبل
owl جغد
pheasant قرقاول
pigeon کبوتر
raven زاغ
robin سینه سرخ
seagull مرغ دریایی
sparrow گنجشک
stork لک لک
swallow پرستو
swan قو
thrush سار
woodpecker دارکوب
wren الیکا
vulture کرکس

بخش های یک پرنده

beak منقار
feathers پر
wing بال

باقی واژگان سودمند

chick جوجه
duckling مرغابی
egg تخم
nest لانه
bird of prey قوش
seabird مرغ دریایی
to fly پرواز کردن
to hatch تخم گذاشتن
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play