کشورها و ملیت ها

چگونه گفتن نام کشورها و ملیتهای مختلف در انگلیسی را بیاموزید.

در جدول زیر، در ستون کشور نام هر کشور آنگونه که در انگلیسی مصطلح است آمده است، برای مثال South Korea

ستون صفت شامل واژه ای است که چیزی مربوط به آن کشور را توصیف میکند، برای مثال French cheese.

ستون ملیت شامل صفت مربوط به توصیف شخصی از آن کشور است، برای مثال a Russian diplomat

ستون ساکن نام شخصی از آن کشور را نشان میدهد، برای مثال a Kenyan won the London Marathon . این ستون به نام اهلیت هم شناخته میشود.

اروپای شمالی

کشورصفتملیتساکن
Denmark
دانمارک
Danish
دانمارکی
Danish
دانمارکی
Dane
اهل دانمارک
England
انگلستان
English
انگلیسی
British / English
بریتانیایی/ انگلیسی
Englishman / Englishwoman
زن / مرد انگلیسی
Estonia
استونی
Estonian
استونیایی
Estonian
استونیایی
Estonian
اهل استونی
Finland
فنلاند
Finnish
فنلاندی
Finnish
فنلاندی
Finn
اهل فنلاند
Iceland
ایسلند
Icelandic
ایسلندی
Icelandic
ایسلندی
Icelander
اهل ایسلند
Ireland
ایرلند
Irish
ایرلندی
Irish
ایرلندی
Irishman / Irishwoman
مرد / زن ایرلندی
Latvia
لتونی
Latvian
لتونیایی
Latvian
لتونیایی
Latvian
اهل لتونی
Lithuania
لیتوانی
Lithuanian
لیتوانیایی
Lithuanian
لیتوانیایی
Lithuanian
اهل لیتوانی
Northern Ireland
ایرلند شمالی
Northern Irish
ایرلند شمالی
British / Northern Irish
بریتانیایی / ایرلند شمالی
Northern Irishman / Northern Irishwoman
مرد / زن اهل ایرلند شمالی
Norway
نروژ
Norwegian
نروژی
Norwegian
نروژی
Norwegian
اهل نروژ
Scotland
اسکاتلند
Scottish
اسکاتلندی
British / Scottish
بریتانیایی یا اسکاتلندی
Scot / Scotsman / Scotswoman
اهل اسکاتلند / مرد / زن اسکاتلندی
Sweden
سوئد
Swedish
سوئدی
Swedish
سوئدی
Swede
اهل سوئد
United Kingdom
پادشاهی متحد بریتانیا
British
بریتانیایی
British
بریتانیایی
Briton
اهل بریتانیا
Wales
ولز
Welsh
ولزی
British / Welsh
بریتانیایی / ولزی
Welshman / Welshwoman
زن / مرد اهل ولز

اروپای غربی

کشورصفتملیتساکن
Austria
اتریش
Austrian
اتریشی
Austrian
اتریشی
Austrian
اهل اتریش
Belgium
بلژیک
Belgian
بلژیکی
Belgian
بلژیکی
Belgian
اهل بلژیک
France
فرانسه
French
فرانسوی
French
فرانسوی
Frenchman / Frenchwoman
زن / مرد اهل فرانسه
Germany
آلمان
German
آلمانی
German
آلمانی
German
اهل آلمان
Netherlands
هلند
Dutch
هلندی
Dutch
هلندی
Dutchman / Dutchwoman
مرد / زن اهل هلند
Switzerland
سوییس
Swiss
سوییسی
Swiss
سوییسی
Swiss
اهل سوییس

اروپای جنوبی

کشورصفتملیتساکن
Albania
آلبانی
Albanian
آلبانیایی
Albanian
آلبانیایی
Albanian
اهل آلبانی
Croatia
کرواسی
Croatian
کروات
Croatian
کروات
Croatian
اهل کرواسی
Cyprus
قبرس
Cypriot
قبرسی
Cypriot
قبرسی
Cypriot
اهل قبرس
Greece
یونان
Greek
یونانی
Greek
یونانی
Greek
اهل یونان
Italy
ایتالیا
Italian
ایتالیایی
Italian
ایتالیایی
Italian
اهل ایتالیا
Portugal
پرتغال
Portuguese
پرتغالی
Portuguese
پرتغالی
Portuguese
اهل پرتغال
Serbia
صربستان
Serbian
صرب
Serbian
صربی
Serbian
اهل صربستان
Slovenia
اسلوونی
Slovenian / Slovene
اسلوونیایی / اسلوین
Slovenian / Slovene
اسلوونی / اسلوین
Slovenian / Slovene
اهل اسلوونی
Spain
اسپانیا
Spanish
اسپانیایی
Spanish
اسپانیایی
Spaniard
اهل اسپانیا

ارپای شرقی

کشورصفتملیتساکن
Belarus
بلاروس
Belarusian
بلاروسی
Belarusian
بلاروس
Belarusian
اهل بلاروس
Bulgaria
بلغارستان
Bulgarian
بلغار
Bulgarian
بلغار
Bulgarian
اهل بلغارستان
Czech Republic
جمهوری چک
Czech
چکی
Czech
چک
Czech
اهل چک
Hungary
مجارستان
Hungarian
مجار
Hungarian
مجار
Hungarian
اهل مجارستان
Poland
لهستان
Polish
لهستانی
Polish
لهستانی
Pole
اهل لهستان
Romania
رومانی
Romanian
رومانیایی
Romanian
رومانیایی
Romanian
اهل رومانی
Russia
روسیه
Russian
روس
Russian
روس
Russian
اهل روسیه
Slovakia
اسلواکی
Slovak / Slovakian
اسلواک
Slovak / Slovakian
اسلواک
Slovak / Slovakian
اهل اسلواکی
Ukraine
اوکراین
Ukrainian
اوکراینی
Ukrainian
اوکراینی
Ukrainian
اهل اوکراین

آمریکای شمالی

کشورصفتملیتساکن
Canada
کانادا
Canadian
کانادایی
Canadian
کانادایی
Canadian
اهل کانادا
Mexico
مکزیک
Mexican
مکزیکی
Mexican
مکزیکی
Mexican
اهل مکزیک
United States
ایالات متحده
American
آمریکایی
American
آمریکایی
American
اهل آمریکا

آمریکای مرکزی و کارائیب

کشورصفتملیتساکن
Cuba
کوبا
Cuban
کوبایی
Cuban
کوبایی
Cuban
اهل کوبا
Guatemala
گواتمالا
Guatemalan
گواتمالایی
Guatemalan
گواتمالایی
Guatemalan
اهل گواتمالا
Jamaica
جامائیک
Jamaican
جامائیکی
Jamaican
جامائیکی
Jamaican
اهل جامائیک

آمریکای جنوبی

کشورصفتملیتساکن
Argentina
آرژانتین
Argentine / Argentinian
آرژانتینی
Argentine / Argentinian
آرژانتینی
Argentine / Argentinian
اهل آرژانتین
Bolivia
بولیوی
Bolivian
بولیویایی
Bolivian
بولیویایی
Bolivian
اهل بولیوی
Brazil
برزیل
Brazilian
برزیلی
Brazilian
برزیلی
Brazilian
اهل برزیل
Chile
شیلی
Chilean
شیلیایی
Chilean
شیلیایی
Chilean
اهل شیلی
Colombia
کلمبیا
Colombian
کلمبیایی
Colombian
کلمبیایی
Colombian
اهل کلمبیا
Ecuador
اکوادور
Ecuadorian
اکوادوریایی
Ecuadorian
اکوادوریایی
Ecuadorian
اهل اکوادور
Paraguay
پاراگوئه
Paraguayan
پاراگوئه‌ای‌
Paraguayan
پاراگوئه‌ای‌
Paraguayan
اهل پاراگوئه‌
Peru
پرو
Peruvian
پرویی
Peruvian
پرویی
Peruvian
اهل پرو
Uruguay
اوروگوئه
Uruguayan
اوروگوئه ای
Uruguayan
اوروگوئه ای
Uruguayan
اهل اوروگوئه
Venezuela
ونزوئلا
Venezuelan
ونزوئلایی
Venezuelan
ونزوئلایی
Venezuelan
اهل ونزوئلا

آسیای غربی

کشورصفتملیتساکن
Georgia
گرجستان
Georgian
گرجی
Georgian
گرجی
Georgian
اهل گرجستان
Iran
ایران
Iranian / Persian
ایرانی
Iranian
ایرانی
Iranian
اهل ایران
Iraq
عراق
Iraqi
عراقی
Iraqi
عراقی
Iraqi
اهل عراق
Israel
اسرائیل
Israeli
اسرائیلی
Israeli
اسرائیلی
Israeli
اهل اسرائیل
Jordan
اردن
Jordanian
اردنی
Jordanian
اردنی
Jordanian
اهل اردن
Kuwait
کویت
Kuwaiti
کویتی
Kuwaiti
کویتی
Kuwaiti
اهل کویت
Lebanon
لبنان
Lebanese
لبنانی
Lebanese
لبنانی
Lebanese
اهل لبنان
Palestinian Territories
فلسطین
Palestinian
فلسطینی
Palestinian
فلسطینی
Palestinian
اهل فلسطین
Saudi Arabia
عربستان سعودی
Saudi Arabian
سعودی
Saudi Arabian
سعودی
Saudi Arabian
اهل عربستان سعودی
Syria
سوریه
Syrian
سوری
Syrian
سوری
Syrian
اهل سوریه
Turkey
ترکیه
Turkish
ترک
Turkish
ترک
Turk
اهل ترکیه
Yemen
یمن
Yemeni / Yemenite
یمنی
Yemeni / Yemenite
یمنی
Yemeni / Yemenite
اهل یمن

آسیای جنوبی و مرکزی

کشورصفتملیتساکن
Afghanistan
افغانستان
Afghan / Afghani
افغان / افغانی
Afghan / Afghani
افغان / افغانی
Afghan / Afghani
اهل افغانستان
Bangladesh
بنگلادش
Bangladeshi
بنگلادشی
Bangladeshi
بنگلادشی
Bangladeshi
اهل بنگلادش
India
هند
Indian
هندی
Indian
هندی
Indian
اهل هند
Kazakhstan
قزاقستان
Kazakh / Kazakhstani
قزاقستانی / قزاق
Kazakh / Kazakhstani
قزاقستانی / قزاق
Kazakh / Kazakhstani
اهل قزاقستان یا قزاق
Nepal
نپال
Nepalese / Nepali
نپالی
Nepalese / Nepali
نپالی
Nepalese / Nepali
اهل نپال / نپالی
Pakistan
پاکستان
Pakistani
پاکستانی
Pakistani
پاکستانی
Pakistani
اهل پاکستان
Sri Lanka
سری لانکا
Sri Lankan
سری لانکایی
Sri Lankan
سری لانکایی
Sri Lankan
اهل سری لانکا

آسیای شرقی

کشورصفتملیتساکن
China
چین
Chinese
چینی
Chinese
چینی
Chinese
اهل چین
Japan
ژاپن
Japanese
ژاپنی
Japanese
ژاپنی
Japanese
اهل ژاپن
Mongolia
مغولستان
Mongolian
مغول
Mongolian
مغول
Mongolian / Mongol
اهل مغولستان/ مغول
North Korea
کره شمالی
North Korean
کره ای
North Korean
کره ای
North Korean
اهل کره شمالی
South Korea
کره جنوبی
South Korean
کره ای
South Korean
کره ای
South Korean
اهل کره جنوبی
Taiwan
تایوان
Taiwanese
تایوانی
Taiwanese
تایوانی
Taiwanese
اهل تایوان

آسیای جنوب شرقی

کشورصفتملیتساکن
Cambodia
کامبوج
Cambodian
کامبوجی
Cambodian
کامبوجی
Cambodian
اهل کامبوج
Indonesia
اندونزی
Indonesian
اندونزیایی
Indonesian
اندونزیایی
Indonesian
اهل اندونزی
Laos
لائوس
Laotian / Lao
لائو / لائوسی
Laotian / Lao
لائو/ لائوسی
Laotian / Lao
اهل لائوس
Malaysia
مالزی
Malaysian
مالزیایی
Malaysian
مالزیایی
Malaysian
اهل مالزی
Myanmar
میانمار
Burmese
برمه ای
Burmese
برمه ای
Burmese
اهل برمه
Philippines
فیلیپین
Filipino
فیلیپینی
Filipino
فیلیپینی
Filipino
اهل فیلیپین
Singapore
سنگاپور
Singaporean
سنگاپوری
Singaporean
سنگاپوری
Singaporean
اهل سنگاپور
Thailand
تایلند
Thai
تایلندی
Thai
تایلند
Thai
اهل تایلند
Vietnam
ویتنام
Vietnamese
ویتنامی
Vietnamese
ویتنامی
Vietnamese
اهل ویتنام

استرالیا و پاسیفیک

کشورصفتملیتساکن
Australia
استرالیا
Australian
استرالیایی
Australian
استرالیایی
Australian
اهل استرالیا
Fiji
فیجی
Fijian
فیجیایی
Fijian
فیجیایی
Fijian
اهل فیجی
New Zealand
نیوزلند
New Zealand
نیوزلندی
New Zealand
نیوزلندی
New Zealander
اهل نیوزلند

آفریقای شمالی و غربی

کشورصفتملیتساکن
Algeria
الجزیره
Algerian
الجزایری
Algerian
الجزایری
Algerian
اهل الجزیره
Egypt
مصر
Egyptian
مصری
Egyptian
مصری
Egyptian
اهل مصر
Ghana
غنا
Ghanaian
غنایی
Ghanaian
غنایی
Ghanaian
اهل غنا
Ivory Coast
ساحل عاج
Ivorian
ساحل عاجی
Ivorian
ساحل عاجی
Ivorian
اهل ساحل عاج
Libya
لیبی
Libyan
لیبیایی
Libyan
لیبیایی
Libyan
اهل لیبی
Morocco
مراکش
Moroccan
مراکشی
Moroccan
مراکشی
Moroccan
اهل مراکش
Nigeria
نیجریه
Nigerian
نیجریایی
Nigerian
نیجریایی
Nigerian
اهل نیجریه
Tunisia
تونس
Tunisian
تونسی
Tunisian
تونسی
Tunisian
اهل تونس

آفریقای شرقی

کشورصفتملیتساکن
Ethiopia
اتیوپی
Ethiopian
اتیوپیایی
Ethiopian
اتیوپیایی
Ethiopian
اهل اتیوپی
Kenya
کنیا
Kenyan
کنیایی
Kenyan
کنیایی
Kenyan
اهل کنیا
Somalia
سومالی
Somali / Somalian
سومالیایی
Somali / Somalian
سومالیایی
Somali / Somalian
اهل سومالی
Sudan
سودان
Sudanese
سودانی
Sudanese
سودانی
Sudanese
اهل سودان
Tanzania
تانزانیا
Tanzanian
تانزانیایی
Tanzanian
تانزانیایی
Tanzanian
اهل تانزانیا
Uganda
اوگاندا
Ugandan
اوگاندایی
Ugandan
اوگاندایی
Ugandan
اهل اوگاندا

آفریقای مرکزی و جنوبی

کشورصفتملیتساکن
Angola
آنگولا
Angolan
آنگولایی
Angolan
آنگولایی
Angolan
اهل آنگولا
Botswana
بوتسوانا
Botswanan
بوتسوانایی
Botswanan
بوتسوانایی
Botswanan
اهل بوتسوانا
Democratic Republic of the Congo
جمهوری دموکرات کنگو
Congolese
کنگویی
Congolese
کنگویی
Congolese
اهل کنگو
Madagascar
ماداگاسکار
Madagascan
ماداگاسکاری
Malagasy
ماداگاسکاری
Malagasy
اهل ماداگاسکار
Mozambique
موزامبیک
Mozambican
موزامبیکی
Mozambican
موزامبیکی
Mozambican
اهل موزامبیک
Namibia
نامیبیا
Namibian
نامیبیایی
Namibian
نامیبیایی
Namibian
اهل نامیبیا
South Africa
آفریقای جنوبی
South African
آفریقایی
South African
آفریقایی
South African
اهل آفریقای جنوبی
Zambia
زامبیا
Zambian
زامبیایی
Zambian
زامبیایی
Zambian
اهل زامبیا
Zimbabwe
زیمبابوه
Zimbabwean
زیمبابوه ای
Zimbabwean
زیمبابوه ای
Zimbabwean
اهل زیمبابوه
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید