گیاهان

در اینجا لیست نامهای انگلیسی برای گیاهان، گلها و درختان مختلف آمده است.

brackenسرخس عقابی
bramblesتوت سیاه
bushبوته
cactus (جمع: cacti)کاکتوس
cornذرت
fernسرخس
flowerگل
fungus (جمع: fungi)قارچی
grassچمن
heatherخلنگ
herbسبزی
ivyپیچک
mossخزه
mushroomقارچ
nettleگزنه
shrubبوته
thistleخار
toadstoolقارچ سمی
treeدرخت
weedعلف
wheatگندم
wild flowerگل وحشی

گل ها

bluebellگل استکانی آبی رنگ
buttercupآلاله
carnationمیخک
chrysanthemumگل داوودی
crocusگل زعفران
daffodilنرگس
dahliaکوکب
daisyگل مروارید
dandelionقاصدک
forget-me-notفراموشم نکن
foxgloveگل انگشتانه
geraniumگل شمعدانی
lilyزنبق
orchidارکیده
pansyبنفشه سه رنگ
poppyشقایق
primroseپامچال
roseرز
snowdropگل دانه برفی
sunflowerآفتاب گردان
tulipلاله
waterlilyنیلوفر آبی
bouquet of flowers یا flower bouquet
bunch of flowersدسته گل

بخش های یک گیاه

berryتوت
blossomشکوفه
budغنچه
flowerگل
leafبرگ
petalگلبرگ
pollenگرده
rootریشه
stalkساقه
stemتنه
thornتیغ
نرگس های زرد در باغ موزه در یورک، انگلستان
نرگس در باغ موزه در یورک، انگلستان

درختان

alderتوسکا
ashزبان گنجشک
beechراش
birchفان
cedarسرو
elmنارون
firصنوبر
hazelفندق
hawthornزالزالک
hollyراج
limeدرخت لیمو
mapleافرا
oakبلوط
planeچنار
pineکاج
poplarسپیدار
sycamoreچنار
weeping willowبید مجنون
willowبید
yewسُرخدار
apple treeدرخت سیب
cherry treeدرخت گیلاس
chestnut treeشاه بلوط
coconut treeدرخت نارگیل
fig treeدرخت انجیر
horse chestnut treeدرخت شاه بلوط هندی
olive treeدرخت زیتون
pear treeدرخت گلابی
plum treeدرخت آلو

واژگان مرتبط با درختان

barkپوست درخت
branchشاخه
pine coneمیوه کاج
sapشیره
tree stump یا stumpپنبه
trunkتنه
twigترکه
fruit treeدرخت میوه
palm treeدرخت نخل
evergreenهمیشه‌سبز
coniferousمخروطیان
deciduousبرگریز
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید