اوکراینی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او اوکراینی خود را تمرین کنید.

درباره زبان اوکراینی

اوکراینی یک از اعضای گروه زبانهای اسلاویک است و زبان رسمی اوکراین میباشد.

این زبان توسط سی و پنج میلیون نفر صحبت میشود که اکثر آنها در اوکراین، و جمعیت بسیاری در کشورهای مجاور به همراه کانادا و آمریکا زندگی میکنند. اکثر اوکراینی ها میتوانند به زبان روسی هم صحبت کنند.

اوکراینی بسیار به باقی زبانهای اسلاویک مانند بلاروسی، لهستانی، صربی، اسلواک، چک و روسی نزدیک است. این زبان با الفبای سیریلیک نوشته می شود.

چرا زبان اوکراینی را بیاموزیم؟

گردشگری
از زمان آسانگیری قوانین ویزا در سال دو هزار و پنج، اوکراین به یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار تبدیل شده است. این کشور فعالیتهای بسیاری در هوای آزاد و اقامت با قیمت مناسب در کنار مناطق دریای سیاه را مهیا میکند. دانستن کمی اوکراینی تعطیلات شما را بهبود میبخشد.

فرهنگ
اوکراین فرهنگ و میراث تاریخی پرباری دارد و آگاهی از اوکراینی شما را قادر میکند که از بسیاری جنبه های رسوم فرهنگی این کشور بهره ببرید.