سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های ایتالیایی را مفید خواهید یافت.

non mi sento beneحالم خوب نیست
non mi sento molto beneحالم خیلی خوب نیست
ho bisogno di un dottoreاحتیاج به دکتر دارم
ho mal di testaسردرد دارم
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?