در بار یا کافه

هیچ جایی برای تمرین کردن زبان ایتالیایی تان لذت بخش تر از پاب نیست! اینها عبارت هایی هستند که برای سفارش نوشیدنی یا غذا در پاب، بار، یا کافه به شما کمک می کند.

cosa vuoi da bere?
cosa volete da bere?
cosa prendi?چی می خوری؟
vorrei ...
un caffè
un caffè macchiato
un cappuchino
un latte macchiato
un té
una cioccolata calda
macchiato caldo o freddo?
..., per favore
una birra
un bicchiere di vino bianco
un bicchiere di vino rosso
un litro di vino della casa
un quarto di vino sfuso
lo stesso, per favoreمثل همین، لطفاً
la birraآبجو
il vinoشراب
la vodkaودکا
il brandyبرندی
salute!عافیت باشه!
alla salute!به سلامتی!
cin cin!به سلامتی!
un'altra birra, per favoreیه آبجوی دیگه، لطفاً
altre due birre, per favoreدو تا آبجوی دیگه، لطفاً
un'altro caffè, per favore
altri due caffè per favore
un altro giro, per favore
sono ubriaco
sono ubriaca
sono un po'ubriaco
sono un po'ubriaca
servite ancora da bere?هنوز نوشیدنی سرو می کنید؟
è ancora aperta la cucina?
ho i postumi della sborniaسر درد و سرگیجه دارم

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید