موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های ایتالیایی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که در حالت اضطراری میتوانید با خدمات اورژانس در ایتالیا با شماره صد و سیزده تماس بگیرید.

Aiuto!کمک!
Faccia attenzione!مراقب باشید!
attenzione! یا attento!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Per favore mi aiutiلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Chiami un'ambulanza!آمبولانس خبر کنید!
Ho bisogno di un dottoreاحتیاج به دکتر دارم
C'è stato un incidenteتصادف شده
Fate presto per favore!لطفاً عجله کنید!
Mi sono tagliatoخودم را زخمی کردم (گفته شده توسط یک مرد)
Mi sono tagliataخودم را زخمی کردم (گفته شده توسط یک زن)
Mi sono bruciatoخودم را سوزانده ام (گفته شده توسط یک مرد)
Mi sono bruciataخودم را سوزانده ام (گفته شده توسط یک زن)
Stai bene?حالت خوبه؟ (دوستانه و غیر رسمی)
Sta bene?حالت خوبه؟ (رسمی)
State tutti bene?همه چیز خوبه؟

جرم

Al ladro!بایست، دزد!
Chiami la polizia!پلیس خبر کنید!
Mi hanno rubato il portafoglioکیف پولم رو دزدیده اند
Mi hanno rubato la borsettaکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
Mi hanno rubato la borsaکیف دستی ام رو دزدیده اند
Mi hanno rubato il computer portatileلپ تاپم رو دزدیده اند
Vorrei denunciare un furtoمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Mi hanno scassinato l'autoماشینم را دزد زده است
Sono stato rapinatoمن دزدی شده ام (گفته شده توسط یک مرد)
Sono stato rapinataمن دزدی شده ام (گفته شده توسط یک زن)
Sono stato aggreditoبه من حمله شده (گفته شده توسط یک مرد)
Sono stata aggreditaبه من حمله شده (گفته شده توسط یک زن)

آتش

Al fuoco!آتش!
Chiami i pompieri!آتش نشانی رو خبر کنید!
Può sentire l'odore di bruciato?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
C'è un incendioآنجا آتش گرفته
L'edificio è in fiammeساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Mi sono persoگم شده ام (گفته شده توسط یک مرد)
Mi sono persaگم شده ام (گفته شده توسط یک زن)
Ci siamo persiگم شده ایم
Non trovo …نمی تونم …م رو پیدا کنم
le mie chiaviکلیدها
il mio passaportoگذرنامه
il mio cellulareموبایل
Ho perso ……م رو گم کرده ام
il mio portafoglioکیف پول
la mia borsettaکیف زنانه
la mia macchina fotograficaدوربین
Mi sono chiuso fuori …در …م به رویم قفل شده (گفته شده توسط یک مرد)
dall'autoماشین
Mi sono chiusa fuori …در …م به رویم قفل شده (گفته شده توسط یک زن)
dalla mia cameraاتاق
Per favore mi lasci in paceلطفاً من رو تنها بگذارید
Vai via!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید