بدن انسان

در اینجا نام ایتالیایی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

سر و صورت

barbaریش
guanciaگونه
mentoچانه
testaسر
capelliمو
orecchioگوش
occhioچشم
sopracciglioابرو
timpanoپرده گوش
lobo dell'orecchioلاله گوش
cigliaمژه
palpebraپلک
fronteپیشانی
lentigginiکک و مک
mascellaفک
labbroلب
boccaدهان
nasoبینی
nariceسوراخ بینی
baffoسبیل
linguaزبان
denteدندان
rugheچروک

بالاتنه

pomo d'Adamoسیب آدم
braccioبازو
asciellaزیربغل
schienaکمر
senoپستان
toraceقفسه سینه
gomitoآرنج
manoدست
ditoانگشت
unghia della manoناخن دست
avanbraccioساعد
noccaبند انگشت
ombelicoناف
colloگردن
capezzoloنوک پستان
palmoکف دست
spallaشانه
golaگلو
polliceشست
giro vitaدور کمر
polsoمچ

پایین تنه

cavigliaقوزک
anoمقعد
addomeشکم
polliceشست پا
sedereباسن
naticheکفل
polpaccioپشت ساق
piedeپا
genitaliاندامهای تناسلی
inguineکشاله ران
talloneپاشنه
ancaکفل
ginocchioزانو
gambaپا
peneآلت تناسلی مرد
peli pubiciموهای ناحیه تناسلی
tibiaساق پا
pianta del piedeکف پا
testicoliبیضه
cosciaران
dito (del piede)پنجه
unghia del piedeناخن پا
vaginaواژن

بخشهای چشم

corneaقرنيه
orbita oculareکاسه چشم
occhioکره چشم
irideعنبيه
retinaشبکيه
pupillaمردمک

بخشهای داخلی بدن

tendine d'achilleتاندون آشیل
arteriaسرخرگ
appendiceآپاندیس
vescicaمثانه
vaso sanguignoرگ
cervelloمغز
cartilagineغضروف
colonروده بزرگ
cistifelleaکيسه صفرا
cuoreقلب
intestiniروده
intestino crassoروده بزرگ
intestino tenueروده کوچک
reniکلیه
legamentoرباط
fegatoجگر
polmoniریه
esofagoمری
pancreasپانکراس
organoارگان
prostataپروستات
rettoراست روده
milzaطحال
stomacoمعده
tendineتاندون
tonsilleلوزه
venaسیاهرگ
tracheaنای
uteroرحم

استخوان ها

clavicolaترقوه
femoreاستخوان ران
omeroاستخوان بازو
rotulaکاسه زانو
bacinoلگن خاصره
costolaدنده
cassa toracicaقفسه سینه
scheletroاسکلت
cranioجمجمه
spina dorsaleستون فقرات
vertebraمهره

مایعات بدن

bileصفرا
sangueخون
mucoمخاط
catarroبلغم
salivaبزاق
spermaمنی
sudoreعرق
lacrimeاشک
urinaادرار
vomitoاستفراغ

باقی لغات مرتبط

ossoاستخوان
grassoچربی
carneگوشت
glandeغده
articolazioneمفصل
artoعضو بدن
muscoloماهیچه
nervoعصب
pelleپوست
apparato digerenteسیستم گوارش
sistema nervosoسیستم عصبی
respirareنفس کشیدن
piangereگریه کردن
singhiozzareسکسکه کردن
avere il singhiozzoسکسکه داشتن
starnutireعطسه کردن
sudareعرق کردن
orinareادرارکردن
vomitareاستفراغ کردن
sbadigliareخمیازه کشیدن

حس ها

olfattoبویایی
tattoلامسه
vistaبینایی
uditoشنوایی
gustoچشایی
odorareبوییدن
toccareلمس کردن
vedereدیدن
udireشنیدن
sentire il gustoچشیدن
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید