خانواده

در اینجا چند واژه ایتالیایی مرتبط با خانواده شامل نامهای اعضای خانواده، واژه هایی برای توصیف وضعیت تاهل و چند کلمه مرتبط با ازدواج آمده است.

اعضا خانواده

padreپدر
madreمادر
figlioپسر
figliaدختر
genitoreولی
maritoشوهر
moglieزن
fratelloبرادر
sorellaخواهر
zioعمو یا دایی
ziaعمه یا خاله
cuginoعمو زاده
cuginaعمو زاده
nonnaمادربزرگ
nonnoپدربزرگ
nonniپدر و مادربزرگ ها
nipoteنوه
ragazzoدوست پسر
ragazzaدوست دختر
fidanzatoنامزد (مذکر)
fidanzataنامزد (مونث)
padrinoپدرخوانده
madrinaمادر خوانده
figlioccioپسر خوانده
figliocciaدختر خوانده
patrignoناپدری
matrignaنامادری
figliastroپسر ناتنی
figliastraدختر ناتنی
fratellastroبرادر ناتنی
sorellastraخواهر ناتنی

اقوام سببی

suoceraمادر زن یا مادر شوهر
suoceroپدر زن یا پدر شوهر
generoداماد
nuoraعروس
cognataخواهر زن یا خواهر شوهر
cognatoبرادر زن یا برادر شوهر

باقی لغات مرتبط با خانواده

parenteخویش
gemelloدوقلو
nascereمتولد شدن
morireمردن
sposarsiازدواج کردن
divorziarsiطلاق گرفتن
adottareبه فرزندی گرفتن
adozioneفرزند خواندگی
adottatoبه فرزند خواندگی گرفته شده
figlio unicoتک فرزند
genitore singleوالد غیر متاهل
madre singleمادر غیر متاهل
infanteنوزاد
bimboکودک
bambino piccoloنوپا

وضعیت تاهل

singleمجرد
fidanzatoنامزد
sposatoمتاهل
separatoجداشده
divorziatoطلاق گرفته
vedovaبیوه
vedovoمرد زن مرده

عروسی

matrimonioازدواج
sposaعروس
sposoداماد
testimoneساقدوش داماد
damigella d'onoreساقدوش عروس
giorno delle nozzeروز عروسی
fede nuzialeحلقه ازدواج
torta nuzialeکیک عروسی
abito da sposaلباس عروسی
luna di mieleماه عسل
anniversario di matrimonioسالگرد
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید