دوست شدن

در اینجا عبارت های دانمارکی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

hvad hedder du?اسم شما چیه؟
mit navn er ...
jeg er ...
det er ...
rart at møde digاز ملاقات شما خوشحالم
hvor gammel er du?چند سالته؟
jeg er ... (år gammel)
22
hvornår har du fødselsdag?
det er den ...
16. maj
hvor er du fra?اهل کجایی؟
hvor kommer du fra?اهل کجایی؟
hvorfra er du?کجایی هستی؟
fra hvor i ... er du fra?
hvilken del af ... kommer du fra?
hvor bor du?کجا زندگی می کنی؟
jeg bor i ...
London
jeg er oprindeligt fra ... men nu bor jeg i ...
jeg er født i ... men opvokset i ...
hvem bor du sammen med?با کی زندگی می کنی؟
jeg bor sammen med min ...
kæreste
partner
mand
kone
forældre
bor du alene?تنها زندگی می کنی؟
jeg bor aleneتنها زندگی می کنم
jeg bor sammen med enبا یک نفر دیگر شریک هستم
jeg deler med ... andre
to
tre
hvad er dit telefonnummer?شماره تلفنت چیه؟
hvad er din email?آدرس ایمیلت چیه؟
må jeg bede om dit telefonnummer?می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
må jeg bede om din emailadresse?می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟