ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در دانمارکی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

januarژانویه
februarفوریه
martsمارس
aprilآوریل
majمه
juniژوئن
juliژوئیه
augustاوت
septemberسپتامبر
oktoberاکتبر
novemberنوامبر
decemberدسامبر
i januarدر ژانویه
i februarدر فوریه
i martsدر مارس
i aprilدر آوریل
i majدر مه
i juniدر ژوئن
i juliدر ژوئیه
i augustدر اوت
i septemberدر سپتامبر
i oktoberدر اکتبر
i novemberدر نوامبر
i decemberدر دسامبر

فصل ها

forårبهار
sommerتابستان
efterårپاییز
vinterزمستان
om foråretدر بهار
om sommerenدر تابستان
om efteråretدر پاییز
om vinterenدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید