دوستان زبان آموز

یک راه عالی برای بهبود مهارتهای زبانی شما پیداکردن یک دوست برای تمرین کردن است.

اگر دوست شما با زبان مادری انگلیسی است؛ این به شما این امکان را میدهد که تلفظ خود را بهتر کنید؛ مکالمه تمرین کنید و درباره یک فرهنگ دیگر یادبگیرید. در عوض شما به دوستان میتوانید درباره فرهنگ و زبان خود یادبدهید.

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به