دوستان زبان آموز آلمانی

Frank Herbert

Frank Herbert
سن: 52
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Matthias Knöll

Matthias Knöll
Riesweiler, آلمان
سن: 51
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Lea Gysel

Lea Gysel
سن: 21
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

Valentin Gaertner

Valentin Gaertner
Hannover, آلمان
سن: 65
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
روسی

Oguz Kirmizi

Oguz Kirmizi
Leverkusen, آلمان
سن: 32
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
ترکی (ترکیه)

Sol Torres

Sol Torres
Würzburg, آلمان
سن: 20
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Pascal Heuer

Pascal Heuer
سن: 19
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
سن: 20
زبانهای ماری:
دانمارکی
آلمانی (آلمان)

Rita Krause

Rita Krause
سن: 56
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Valmir Gecaj

Valmir Gecaj
سن: 21
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
آلبانیایی

Mathias Berlinger

Mathias Berlinger
Chiang Mai, تایلند
سن: 58
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Norberto Moreau

Norberto Moreau
Denia, اسپانیا
سن: 52
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Chris Dallmayer

Chris Dallmayer
Athens, یونان
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Joerg Tauchert

Joerg Tauchert
Berlin, آلمان
سن: 62
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Thu Thao Vu

Thu Thao Vu
سن: 17
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
ویتنامی

Elena Krummenacher

Elena Krummenacher
سن: 20
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به