دوستان زبان آموز آلمانی

Achim Ursinus

Achim Ursinus
Eisenach, آلمان
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Patrick Krause

Patrick Krause
Landshut, آلمان
سن: 23
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Gabriele Scales

Gabriele Scales
Reynoldsburg, ایالات متحده
سن: 54
زبانهای ماری:
آلمانی
انگلیسی

Peter Schuricht

Peter Schuricht
سن: 68
زبان مادری:
آلمانی

Lena Reichhold

Lena Reichhold
سن: 18
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Jonas Wübbenhorst

Jonas Wübbenhorst
Bleckede, آلمان
سن: 16
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Saido Hitori

Saido Hitori
Frankfurt am Main, آلمان
سن: 45
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Rene Leither

Rene Leither
Vienna, اتريش
سن: 28
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Andreas Radke

Andreas Radke
Regensburg, آلمان
سن: 35
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Alkawthar Sulibi

Alkawthar Sulibi
سن: 15
زبانهای ماری:
عربی (سوریه)
آلمانی (آلمان)

Christina Caroline Ross

Christina Caroline Ross
Meerbusch, آلمان
سن: 21
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Dennis M

Dennis M
سن: 25
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Krisztina Nagy

Krisztina Nagy
Ostseebad Sellin, آلمان
سن: 28
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
مجاری

Christoph Harder

Christoph Harder
Berlin, آلمان
سن: 31
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Thomas Flohr

Thomas Flohr
Wennigsen, آلمان
سن: 58
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Diane Keller

Diane Keller
Heidelberg, آلمان
سن: 47
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به