دوستان زبان آموز اسپانیایی

Jennifer Marquez

Jennifer Marquez
Brooklyn, ایالات متحده
سن: 24
زبان مادری:
اسپانیایی (اکوادر)

Lyane Lamara

Lyane Lamara
Paris, فرانسه
سن: 19
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Pilar Lopez Sanchez

Pilar Lopez Sanchez
سن: 50
زبان مادری:
اسپانیایی

Rocio Rodriguez Villalobos

Rocio Rodriguez Villalobos
Toronto, کانادا
سن: 32
زبان مادری:
اسپانیایی

Julian Aragon

Julian Aragon
Hewlett Bay Park, ایالات متحده
سن: 40
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Berenice Montedoro

Berenice Montedoro
سن: 23
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

Iris Acuña Jaramillo

Iris Acuña Jaramillo
Valparaíso, شیلی
سن: 45
زبان مادری:
اسپانیایی

Aimee Villagomez

Aimee Villagomez
Morelia, مکزیک
سن: 37
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Noelia Mena

Noelia Mena
Sevilla, اسپانیا
سن: 24
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Isidro mauricio

Isidro mauricio
Tijuana, مکزیک
سن: 20
زبان مادری:
اسپانیایی

joshua vargas

joshua vargas
Heredia, کاستاریکا
سن: 23
زبان مادری:
اسپانیایی (کاستاریکا)

Jesus Camargo

Jesus Camargo
سن: 27
زبان مادری:
اسپانیایی (ونزوئلا)

Paulina Villalón

Paulina Villalón
Santiago, شیلی
سن: 25
زبان مادری:
اسپانیایی (شیلی)

umbelina tavara

umbelina tavara
سن: 30
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

Gonzalo Prolo

Gonzalo Prolo
سن: 30
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Alfredo Castellanos

Alfredo Castellanos
Bogotá, کلمبیا
سن: 29
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به