دوستان زبان آموز اسپانیایی

Miguel Fernando Sanchez

Miguel Fernando Sanchez
Mexico City, مکزیک
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Antonio Garcia

Antonio Garcia
سن: 31
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Riquelmy Calcaño

Riquelmy Calcaño
Santo Domingo, جمهوری دومینیکن
سن: 28
زبان مادری:
اسپانیایی (جمهوری دومینیکن)

Gabriela Moreno

Gabriela Moreno
سن: 22
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Daniel Lopez

Daniel Lopez
Santiago, شیلی
سن: 32
زبان مادری:
اسپانیایی (شیلی)

Sergio Andres Naranjo

Sergio Andres Naranjo
Colombia, کلمبیا
سن: 19
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Maria Belen Olsson Marchioti

Maria Belen Olsson Marchioti
Oberá, آرژانتین
سن: 19
زبان مادری:
اسپانیایی (آرژانتین)

German Gutierrez

German Gutierrez
Mexico City, مکزیک
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Julio Villagrán

Julio Villagrán
Antofagasta, شیلی
سن: 30
زبان مادری:
اسپانیایی (شیلی)

Lorenzo Vasquez

Lorenzo Vasquez
Trujillo, پرو
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

HOLGUER LUTUALA

HOLGUER LUTUALA
Quito, اکوادر
سن: 33
زبان مادری:
اسپانیایی (اکوادر)

Norma Ivette Ruvalcaba Chavez

Norma Ivette Ruvalcaba Chavez
Guadalajara, مکزیک
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

BRYAN PEGUERO

BRYAN PEGUERO
Barcelona, اسپانیا
سن: 27
زبان مادری:
اسپانیایی (جمهوری دومینیکن)

Karla Foc

Karla Foc
سن: 20
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Gonzalo Prolo

Gonzalo Prolo
سن: 30
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Fr Javier De La Rosa

Fr Javier De La Rosa
سن: 60
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به