دوستان زبان آموز اسپانیایی

Rafael Salido

Rafael Salido
Tulsa, ایالات متحده
سن: 28
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Ricardo Castañeda

Ricardo Castañeda
Medellín, کلمبیا
سن: 45
زبان مادری:
اسپانیایی

Carlos Mauricio Chaves Cardenas

Carlos Mauricio Chaves Cardenas
سن: 30
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Noelia Álvarez

Noelia Álvarez
Castelló de la Plana, اسپانیا
سن: 24
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Sandra Fructuoso

Sandra Fructuoso
Sabadell, اسپانیا
سن: 49
زبانهای ماری:
کاتالان
اسپانیایی (اسپانیا)

Yaret Martínez

Yaret Martínez
سن: 33
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Katherine David

Katherine David
Barranquilla, کلمبیا
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Leny Villalobos

Leny Villalobos
Maracaibo, ونزوئلا
سن: 63
زبان مادری:
اسپانیایی (ونزوئلا)

Enrique Perez

Enrique Perez
Mexico City, مکزیک
سن: 35
زبان مادری:
اسپانیایی

Yerli Rodriguez

Yerli Rodriguez
سن: 32
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

david moreno

david moreno
سن: 22
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Yanelis Segura Charon

Yanelis Segura Charon
Vancouver, کانادا
سن: 39
زبان مادری:
اسپانیایی (کوبا)

Fernando López

Fernando López
سن: 50
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Manolo Jacome

Manolo Jacome
Ciudad Real, اسپانیا
سن: 39
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Lydia Alba

Lydia Alba
Benidorm, اسپانیا
سن: 19
زبان مادری:
اسپانیایی

Fausto Isidor

Fausto Isidor
سن: 28
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به