دوستان زبان آموز اسپانیایی

Linybeth Muñoz

Linybeth Muñoz
سن: 21
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Gonzalo Prolo

Gonzalo Prolo
سن: 29
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Toñi Jiménez

Toñi Jiménez
Paris, فرانسه
سن: 25
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Manuee Rodriguez

Manuee Rodriguez
Sydney, استرالیا
سن: 23
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

joshua vargas

joshua vargas
Heredia, کاستاریکا
سن: 22
زبان مادری:
اسپانیایی (کاستاریکا)

Ederis Sanchez

Ederis Sanchez
سن: 18
زبان مادری:
اسپانیایی (ونزوئلا)

Vicky Pita

Vicky Pita
سن: 31
زبانهای ماری:
اسپانیایی (اسپانیا)
گالیسی

Diana Miranda

Diana Miranda
Oklahoma City, ایالات متحده
سن: 30
زبان مادری:
اسپانیایی

Carlos de Luque

Carlos de Luque
سن: 38
زبان مادری:
اسپانیایی

Maribel Diaz

Maribel Diaz
Pilar de la Horadada, اسپانیا
سن: 44
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

beatriz gallego

beatriz gallego
Badajoz, اسپانیا
سن: 34
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

María A Piernas Ruiz

María A Piernas Ruiz
Granada, اسپانیا
سن: 23
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Alejandro Gonzalez

Alejandro Gonzalez
Tampico, مکزیک
سن: 48
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Amanda Rodriguez

Amanda Rodriguez
سن: 25
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Fernando Londoño

Fernando Londoño
Colombia, کلمبیا
سن: 17
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Gim Gl

Gim Gl
Argentina Dos, مکزیک
سن: 35
زبان مادری:
اسپانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به