دوستان زبان آموز اسپانیایی

Gilberto Oregón

Gilberto Oregón
سن: 24
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Nicole Ponce

Nicole Ponce
سن: 21
زبان مادری:
اسپانیایی (اکوادر)

Gim Gl

Gim Gl
Argentina Dos, مکزیک
سن: 35
زبان مادری:
اسپانیایی

Angel Dopico

Angel Dopico
Vidreres, اسپانیا
سن: 41
زبانهای ماری:
کاتالان
اسپانیایی (اسپانیا)

IVAN RENDON

IVAN RENDON
Bogotá, کلمبیا
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Eduardo Carbajal

Eduardo Carbajal
سن: 22
زبان مادری:
اسپانیایی

Juan David

Juan David
سن: 21
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Alicia Caballero Tena

Alicia Caballero Tena
سن: 38
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Rafael Silva Segura

Rafael Silva Segura
Lima, پرو
سن: 33
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

Mary SH

Mary SH
Barcelona, اسپانیا
سن: 21
زبانهای ماری:
کاتالان
اسپانیایی (اسپانیا)

sergio arturo

sergio arturo
Bogotá, کلمبیا
سن: 27
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Laura Cordoba

Laura Cordoba
سن: 20
زبان مادری:
اسپانیایی

Cesar Molina

Cesar Molina
سن: 37
زبان مادری:
اسپانیایی (شیلی)

Laura Esquiagola

Laura Esquiagola
Lima, پرو
سن: 20
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

Riquelmy Calcaño

Riquelmy Calcaño
Santo Domingo, جمهوری دومینیکن
سن: 29
زبان مادری:
اسپانیایی (جمهوری دومینیکن)

Karen Gutiérrez

Karen Gutiérrez
سن: 25
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به