دوستان زبان آموز اوکراینی

Victoria Pauk

Victoria Pauk
Kiev, اوکراین
سن: 18
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Vladislav Vojnik

Vladislav Vojnik
سن: 24
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Мирослава Савчук

Мирослава Савчук
سن: 21
زبان مادری:
اوکراینی

Микола Андруневчин

Микола Андруневчин
سن: 22
زبان مادری:
اوکراینی

Anastasia Konobrodska

Anastasia Konobrodska
Kiev, اوکراین
سن: 22
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Inna Chekman

Inna Chekman
Monastyryshche, اوکراین
سن: 34
زبان مادری:
اوکراینی

Мельник Андрій

Мельник Андрій
L'viv, اوکراین
سن: 35
زبان مادری:
اوکراینی

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова
سن: 32
زبان مادری:
اوکراینی

Юрий Климов

Юрий Климов
سن: 25
زبان مادری:
اوکراینی

Anastasia Tc

Anastasia Tc
سن: 16
زبان مادری:
اوکراینی

Alex M

Alex M
سن: 32
زبان مادری:
اوکراینی

Дарья Харченко

Дарья Харченко
سن: 24
زبان مادری:
اوکراینی

Мирослава Кухта

Мирослава Кухта
Zhytomyr, اوکراین
سن: 24
زبان مادری:
اوکراینی

Оля Яцина

Оля Яцина
سن: 21
زبان مادری:
اوکراینی

Yulia Kolesnikova

Yulia Kolesnikova
سن: 24
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Oksana Chervonaya

Oksana Chervonaya
سن: 21
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به