دوستان زبان آموز بلغاری

Даяна Тодорова

Даяна Тодорова
سن: 17
زبان مادری:
بلغاری

Pavlina Balacheva

Pavlina Balacheva
Blagoevgrad, بلغارستان
سن: 23
زبان مادری:
بلغاری

Nezrin Seyfulov

Nezrin Seyfulov
سن: 15
زبان مادری:
بلغاری

Anita Nesheva

Anita Nesheva
Sofia, بلغارستان
سن: 26
زبان مادری:
بلغاری

Martin Ilianov

Martin Ilianov
Haskovo, بلغارستان
سن: 36
زبان مادری:
بلغاری

Светлана Петрова

Светлана Петрова
سن: 37
زبان مادری:
بلغاری

Kameliya Goranova

Kameliya Goranova
Sofia, بلغارستان
سن: 49
زبان مادری:
بلغاری

Sevdalin Damyanov

Sevdalin Damyanov
Plovdiv, بلغارستان
سن: 43
زبان مادری:
بلغاری

Rumiana Ivanova

Rumiana Ivanova
زبان مادری:
بلغاری

Ramavelica Azizi

Ramavelica Azizi
Manchester, انگلستان
سن: 20
زبان مادری:
بلغاری

Veselka Ninova

Veselka Ninova
Svishtov, بلغارستان
سن: 23
زبان مادری:
بلغاری

Merry Kostova

Merry Kostova
سن: 17
زبان مادری:
بلغاری

Теодора Цонева

Теодора Цонева
زبان مادری:
بلغاری

Kaloyan Borisov

Kaloyan Borisov
سن: 31
زبان مادری:
بلغاری

Dimitrina Marcheva

Dimitrina Marcheva
Dimitrovgrad, بلغارستان
سن: 26
زبان مادری:
بلغاری

Vladimir Vasilev

Vladimir Vasilev
Nürnberger Hof, آلمان
سن: 47
زبان مادری:
بلغاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به