دوستان زبان آموز بلغاری

Teodora Chavdarova

Teodora Chavdarova
London, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Borislava Ivanova

Borislava Ivanova
سن: 25
زبان مادری:
بلغاری

Efrosina Tsonkova

Efrosina Tsonkova
سن: 25
زبان مادری:
بلغاری

Павлина Андрона

Павлина Андрона
London, انگلستان
سن: 52
زبان مادری:
بلغاری

Andzhela Naku

Andzhela Naku
Strazhitsa, بلغارستان
سن: 16
زبانهای ماری:
بلغاری
یونانی (یونان)

Теодора Цонева

Теодора Цонева
زبان مادری:
بلغاری

Карина Дончова

Карина Дончова
Sofia, بلغارستان
سن: 25
زبان مادری:
بلغاری

Borislav Botsev

Borislav Botsev
Varna, بلغارستان
سن: 33
زبان مادری:
بلغاری

Teodora T

Teodora T
سن: 17
زبان مادری:
بلغاری

Daniela Kozhuharova

Daniela Kozhuharova
Asenovgrad, بلغارستان
سن: 51
زبان مادری:
بلغاری

Диляна Митева

Диляна Митева
سن: 29
زبان مادری:
بلغاری

Kaloyan Rezashki

Kaloyan Rezashki
سن: 22
زبان مادری:
بلغاری

Лилия Карастоянова

Лилия Карастоянова
Sofia, بلغارستان
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Karina Kostova

Karina Kostova
سن: 21
زبان مادری:
بلغاری

Fatme Alikan

Fatme Alikan
سن: 20
زبان مادری:
بلغاری

Angelina V

Angelina V
سن: 16
زبان مادری:
بلغاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به