دوستان زبان آموز تایلندی

Nongluck Sumalee

Nongluck Sumalee
سن: 34
زبان مادری:
تایلندی

Supee Inprom

Supee Inprom
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

Parichat Nakkharw

Parichat Nakkharw
Chanthaburi, تایلند
سن: 24
زبان مادری:
تایلندی

siriyubol Janteetas

siriyubol Janteetas
Nakhon Ratchasima, تایلند
سن: 19
زبان مادری:
تایلندی

Aomyim Naka

Aomyim Naka
Bangkok, تایلند
سن: 19
زبان مادری:
تایلندی

ทิพากร ฉั่วจา

ทิพากร ฉั่วจา
سن: 39
زبان مادری:
تایلندی

Weerayuth Wannasri

Weerayuth Wannasri
سن: 26
زبان مادری:
تایلندی

นภาพร สีใส

นภาพร สีใส
سن: 42
زبان مادری:
تایلندی

Chumphon Thepphot

Chumphon Thepphot
Khon Kaen, تایلند
سن: 21
زبان مادری:
تایلندی

เพ็ชรินทร์ แพทย์เจริญ

เพ็ชรินทร์ แพทย์เจริญ
سن: 30
زبان مادری:
تایلندی

Gap Krongkan Thainukul

Gap Krongkan Thainukul
سن: 22
زبان مادری:
تایلندی

kanyarak Sottisathawon

kanyarak Sottisathawon
سن: 38
زبان مادری:
تایلندی

atthaphinya rattanawuttirat

atthaphinya rattanawuttirat
Nakhon Sawan, تایلند
سن: 21
زبان مادری:
تایلندی

Pontip Sar

Pontip Sar
سن: 26
زبان مادری:
تایلندی

Sirinat Phaisanthara

Sirinat Phaisanthara
Chiang Mai, تایلند
سن: 22
زبان مادری:
تایلندی

นัธฐา ไชยพงษ์

นัธฐา ไชยพงษ์
سن: 22
زبان مادری:
تایلندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به