دوستان زبان آموز ترکی

Sibel Varlı

Sibel Varlı
Tekirdağ, ترکیه
سن: 52
زبان مادری:
ترکی

Osman Öğretici

Osman Öğretici
Manisa, ترکیه
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Tuğçe Şensurat

Tuğçe Şensurat
İzmir, ترکیه
سن: 33
زبان مادری:
ترکی

Fatih Yil

Fatih Yil
Munich, آلمان
سن: 37
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
ترکی (ترکیه)

Duygu Berk

Duygu Berk
Ankara, ترکیه
سن: 31
زبان مادری:
ترکی

Deniz Tuna

Deniz Tuna
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Recep Şenol Akkuş

Recep Şenol Akkuş
Antalya, ترکیه
سن: 25
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Aydın Eroğlu

Aydın Eroğlu
Istanbuul, سومالی
سن: 40
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Damla Arslantürk

Damla Arslantürk
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Ahmet ÖztüRk

Ahmet ÖztüRk
İzmir, ترکیه
سن: 30
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Yozlem Tuna

Yozlem Tuna
London, انگلستان
سن: 28
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Mustafa CAN

Mustafa CAN
Manassas, ایالات متحده
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Hilal Dilan Bayram

Hilal Dilan Bayram
Düzce, ترکیه
سن: 18
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

süleyman gülgün

süleyman gülgün
Marmaris, ترکیه
سن: 22
زبان مادری:
ترکی

Ahmet Eray Özgür

Ahmet Eray Özgür
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Alper Ilgın

Alper Ilgın
سن: 29
زبان مادری:
ترکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به