دوستان زبان آموز روسی

Elīna Vēze

Elīna Vēze
Ventspils, لتونی
سن: 20
زبانهای ماری:
لاتویایی
روسی

Maxim Lazarevski

Maxim Lazarevski
Moscow, روسیه
سن: 24
زبان مادری:
روسی

Наталья Альховски

Наталья Альховски
سن: 20
زبان مادری:
روسی

Artur Deduxno

Artur Deduxno
Kiev, اوکراین
سن: 39
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Alina Malina

Alina Malina
سن: 20
زبان مادری:
روسی

Константин Козачок

Константин Козачок
سن: 21
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Евгений Фильшин

Евгений Фильшин
Tyumen, روسیه
سن: 20
زبان مادری:
روسی

Varya Vasilieva

Varya Vasilieva
Noginsk, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

Оксана Мадея

Оксана Мадея
سن: 41
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Agata Iva

Agata Iva
سن: 20
زبانهای ماری:
لیتوانیایی
روسی

ILYA Kuzmin

ILYA Kuzmin
سن: 30
زبان مادری:
روسی

Victoria Strachova

Victoria Strachova
Jerusalem, اسراییل
سن: 25
زبان مادری:
روسی

Анастасия Шульгина

Анастасия Шульгина
Orenburg, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

Violetta Rodinskaya

Violetta Rodinskaya
سن: 23
زبان مادری:
روسی

Андрей Сергеев

Андрей Сергеев
سن: 43
زبان مادری:
روسی

Samir Lezgino

Samir Lezgino
Riga, لتونی
سن: 28
زبانهای ماری:
آذری
روسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به