دوستان زبان آموز روسی

Ксения Стар

Ксения Стар
سن: 28
زبان مادری:
روسی

Андрей Шпаков

Андрей Шпаков
زبان مادری:
روسی

Γιωργος Σαρηγιαννιδης

Γιωργος Σαρηγιαννιδης
سن: 31
زبانهای ماری:
یونانی (یونان)
روسی

Anna Trinh

Anna Trinh
Lyon, فرانسه
سن: 24
زبان مادری:
روسی

Мурад Давудов

Мурад Давудов
Khabarovsk, روسیه
سن: 26
زبانهای ماری:
آذری
روسی
ترکی

Анастасия Голубева

Анастасия Голубева
Vladivostok, روسیه
سن: 15
زبان مادری:
روسی

Марина Т

Марина Т
Moscow, روسیه
سن: 34
زبان مادری:
روسی

Olga Paskhalova

Olga Paskhalova
سن: 30
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Максим Павученко

Максим Павученко
Kiev, اوکراین
سن: 26
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Igor Milovidov

Igor Milovidov
Chernivtsi, اوکراین
سن: 34
زبان مادری:
روسی

Інна Біленець

Інна Біленець
سن: 26
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Вадим Гусев

Вадим Гусев
سن: 40
زبان مادری:
روسی

Сергей Иванов

Сергей Иванов
Moscow, روسیه
سن: 41
زبان مادری:
روسی

Надя Масленникова

Надя Масленникова
زبان مادری:
روسی

Наташа Филатова

Наташа Филатова
زبان مادری:
روسی

Данияр Ислямов

Данияр Ислямов
Ust-Kamenogorsk, قزاقستان
سن: 23
زبانهای ماری:
قزاقی
روسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به