دوستان زبان آموز روسی

Наталья Кривущенко

Наталья Кривущенко
Kiev, اوکراین
سن: 43
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

ANDREY VORONIN

ANDREY VORONIN
Perm, روسیه
سن: 32
زبان مادری:
روسی

Victoria Strachova

Victoria Strachova
Jerusalem, اسراییل
سن: 25
زبان مادری:
روسی

Irina Opotskaya

Irina Opotskaya
Khabarovsk, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

Lana Morterra

Lana Morterra
Ukrainka, اوکراین
سن: 26
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Алексей Кашин

Алексей Кашин
سن: 22
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
روسی

Anna Koneva

Anna Koneva
سن: 18
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Мария Рыбчинская

Мария Рыбчинская
Stockholm, سوئد
سن: 22
زبان مادری:
روسی

Roman Polezhaiev

Roman Polezhaiev
Helsinki, فنلاند
سن: 44
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Valery Purtov

Valery Purtov
Irkutsk, روسیه
سن: 49
زبان مادری:
روسی

Nadya Koryakina

Nadya Koryakina
سن: 20
زبان مادری:
روسی

Oxana Baybarina

Oxana Baybarina
سن: 35
زبان مادری:
روسی

Alexander Osachuk

Alexander Osachuk
Chernivtsi, اوکراین
سن: 23
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Юлианна Брэйн

Юлианна Брэйн
سن: 26
زبان مادری:
روسی

Наталья Люлько

Наталья Люлько
Krasnodar, روسیه
سن: 35
زبان مادری:
روسی

Наталья Богатырева

Наталья Богатырева
Moscow, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به