دوستان زبان آموز رومانیایی

VICTORIA ROSCA

VICTORIA ROSCA
Bucharest, رومانی
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Corneliu Catalin Serbanescu

Corneliu Catalin Serbanescu
De Panne, بلژیک
سن: 47
زبان مادری:
رومانیایی

Aurelia Burduniuc

Aurelia Burduniuc
سن: 20
زبان مادری:
رومانیایی

Gabriel Lazarescu

Gabriel Lazarescu
سن: 41
زبان مادری:
رومانیایی

Adrian G

Adrian G
Cluj-Napoca, رومانی
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Eliza Jescu

Eliza Jescu
Opole, لهستان
سن: 22
زبان مادری:
رومانیایی

Ana Beregoi

Ana Beregoi
سن: 28
زبان مادری:
رومانیایی

Camelia Sava

Camelia Sava
Braşov, رومانی
سن: 25
زبان مادری:
رومانیایی

Victoria Gavrilas

Victoria Gavrilas
سن: 24
زبان مادری:
رومانیایی

Melinda Nagy

Melinda Nagy
سن: 45
زبانهای ماری:
مجاری
رومانیایی

Miha D

Miha D
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

Tatiana Sindie

Tatiana Sindie
سن: 56
زبان مادری:
رومانیایی

iulja culia

iulja culia
Treviso, ایتالیا
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Denisa Ciochina

Denisa Ciochina
سن: 16
زبان مادری:
رومانیایی

Ioana Mihaela Chirila

Ioana Mihaela Chirila
Bucuresti, رومانی
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

Iuliana Marcu

Iuliana Marcu
Bucharest, رومانی
سن: 21
زبان مادری:
رومانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به