دوستان زبان آموز فارسی

Misagh Askari

Misagh Askari
Ahvaz, ایران
سن: 29
زبان مادری:
فارسی

Bashoo Moh

Bashoo Moh
Oslo, نروژ
سن: 36
زبانهای ماری:
فارسی
کردی

Hasan Efendipour

Hasan Efendipour
Tehrān, ایران
سن: 30
زبانهای ماری:
فارسی
کردی

arash kakavand hamidi

arash kakavand hamidi
Iranai Iluppaikkulam, سری لانکا
سن: 36
زبان مادری:
فارسی

ayoub akbari

ayoub akbari
Shiraz, ایران
سن: 35
زبان مادری:
فارسی

Ali Hoj

Ali Hoj
Sydney, استرالیا
سن: 39
زبان مادری:
فارسی

Arezou Rezai

Arezou Rezai
سن: 20
زبان مادری:
فارسی

Mary Far

Mary Far
سن: 45
زبان مادری:
فارسی

Maral Irani

Maral Irani
سن: 24
زبان مادری:
فارسی

Mohtasham Amiri

Mohtasham Amiri
Heidelberg, آلمان
سن: 21
زبان مادری:
فارسی

Iman Zeinalabedin

Iman Zeinalabedin
Tehrān, ایران
سن: 28
زبان مادری:
فارسی

Azad Ardalan

Azad Ardalan
Tehrān, ایران
سن: 22
زبان مادری:
فارسی

rohollah mohammadi

rohollah mohammadi
Falköping, سوئد
سن: 17
زبان مادری:
فارسی

Babak Sabahi

Babak Sabahi
Tehrān, ایران
سن: 38
زبان مادری:
فارسی

Barış Nazari

Barış Nazari
سن: 20
زبانهای ماری:
فارسی
ترکی

saidali ashurov

saidali ashurov
سن: 45
زبان مادری:
فارسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به