دوستان زبان آموز فرانسوی

Romy Alexomy

Romy Alexomy
Limoges, فرانسه
سن: 44
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Chrif El Alaoui

Chrif El Alaoui
Taroudant, مراکش
سن: 26
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
فرانسوی (فرانسه)

Marina Kambou

Marina Kambou
Ouagadougou, بورکینا فاسو
سن: 37
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Houssam Art

Houssam Art
Casablanca, مراکش
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی

Manon Decorte

Manon Decorte
سن: 18
زبان مادری:
فرانسوی

Nadia Doucrou

Nadia Doucrou
Toulouse, فرانسه
سن: 21
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

jan roubal

jan roubal
Olomouc, جمهوری چک
سن: 22
زبانهای ماری:
چکی
فرانسوی (فرانسه)
اسلوواکی

Mègane Francois

Mègane Francois
Habay-la-Neuve, بلژیک
سن: 19
زبان مادری:
فرانسوی (بلژیک)

Manon Lefort

Manon Lefort
Pont-Audemer, فرانسه
سن: 19
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Yves Ndzie

Yves Ndzie
Yaoundé, کامرون
سن: 20
زبان مادری:
فرانسوی

Smets Anthony

Smets Anthony
سن: 18
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Veronique Scibona

Veronique Scibona
Marignane, فرانسه
سن: 54
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Moh Kennou

Moh Kennou
سن: 17
زبانهای ماری:
عربی (الجزیره)
انگلیسی (ایالات متحده)
فرانسوی (فرانسه)

Sonia Beaulieu

Sonia Beaulieu
سن: 28
زبان مادری:
فرانسوی (کانادا)

Okba Boulebier

Okba Boulebier
Constantine, الجزیره
سن: 26
زبانهای ماری:
عربی (الجزیره)
فرانسوی (فرانسه)

Valerie Viaud

Valerie Viaud
سن: 47
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به