دوستان زبان آموز فرانسوی

Özlem CAN

Özlem CAN
Joigny, فرانسه
سن: 17
زبانهای ماری:
فرانسوی (فرانسه)
ترکی (ترکیه)

Charles Portalier

Charles Portalier
Paris, فرانسه
سن: 24
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Jean Pierre Amath Ndiaye

Jean Pierre Amath Ndiaye
Marrakesh, مراکش
سن: 38
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Brigitte BREILLAC

Brigitte BREILLAC
Bordeaux, فرانسه
سن: 54
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Marc Metral

Marc Metral
Le Cannet, فرانسه
سن: 59
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Daniel Nicola

Daniel Nicola
Paris, فرانسه
سن: 59
زبانهای ماری:
فرانسوی (فرانسه)
رومانیایی

Charles Jum

Charles Jum
سن: 29
زبانهای ماری:
انگلیسی
فرانسوی
کریول آییسینی

Wassim Mat

Wassim Mat
سن: 24
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Morel Mamboundou

Morel Mamboundou
Libreville, گابون
سن: 31
زبان مادری:
فرانسوی

Héloïse Petit

Héloïse Petit
Poitiers, فرانسه
سن: 23
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
فرانسوی (فرانسه)

Amédéo Hembersin

Amédéo Hembersin
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی

Karim Benmalek

Karim Benmalek
Nice, فرانسه
سن: 39
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

kemal Dz

kemal Dz
سن: 30
زبانهای ماری:
عربی (الجزیره)
فرانسوی (فرانسه)

Shweta Ramdoo

Shweta Ramdoo
سن: 18
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
فرانسوی (فرانسه)

Guillaume Chaumette

Guillaume Chaumette
Metz, فرانسه
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Joyce Back

Joyce Back
سن: 19
زبان مادری:
فرانسوی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به