دوستان زبان آموز فرانسوی

Tetua Pita

Tetua Pita
French Island, ایالات متحده
سن: 27
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Moh Kennou

Moh Kennou
سن: 17
زبانهای ماری:
عربی (الجزیره)
انگلیسی (ایالات متحده)
فرانسوی (فرانسه)

Sébastien Marlier

Sébastien Marlier
Cannes, فرانسه
سن: 33
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

KHALIL SAADAOUI

KHALIL SAADAOUI
Casablanca, مراکش
سن: 45
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
فرانسوی (فرانسه)

frédéric loustalot

frédéric loustalot
Bordeaux, فرانسه
سن: 53
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Andréa Wu Tang

Andréa Wu Tang
Manosque, فرانسه
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی

Amédéo Hembersin

Amédéo Hembersin
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی

inanç kabarık

inanç kabarık
Ankara, ترکیه
سن: 24
زبانهای ماری:
فرانسوی (بلژیک)
ترکی (ترکیه)

Ophélia Rou

Ophélia Rou
Nouvelle Découverte, موریس
سن: 19
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Leyana Ana

Leyana Ana
سن: 21
زبان مادری:
فرانسوی (بلژیک)

Sylvie Tran

Sylvie Tran
Toulouse, فرانسه
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Andre Orencast

Andre Orencast
سن: 71
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Diego Rolland

Diego Rolland
Roquebrune-sur-Argens, فرانسه
سن: 16
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Edwin Miguel

Edwin Miguel
سن: 53
زبان مادری:
فرانسوی

CORINNE LETULLIER

CORINNE LETULLIER
Cherbourg-Octeville, فرانسه
سن: 46
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Ahmed Jardane

Ahmed Jardane
سن: 35
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به