دوستان زبان آموز فنلاندی

Timo Loiva

Timo Loiva
Evijärvi, فنلاند
سن: 19
زبان مادری:
فنلاندی

Pete Lyly

Pete Lyly
Helsinki, فنلاند
سن: 31
زبان مادری:
فنلاندی

Hanna-Mari Nurmi

Hanna-Mari Nurmi
سن: 22
زبان مادری:
فنلاندی

Janica Linnberg

Janica Linnberg
Helsinki, فنلاند
سن: 27
زبانهای ماری:
فنلاندی
روسی

Jari Hietasaari

Jari Hietasaari
سن: 56
زبان مادری:
فنلاندی

Reima Kostiander

Reima Kostiander
سن: 56
زبان مادری:
فنلاندی

Jonna Haapsaari

Jonna Haapsaari
Nummela, فنلاند
سن: 18
زبان مادری:
فنلاندی

Elina Nokelainen

Elina Nokelainen
Vantaa, فنلاند
سن: 35
زبان مادری:
فنلاندی

Jonna Kähkönen

Jonna Kähkönen
Prague, جمهوری چک
سن: 22
زبان مادری:
فنلاندی

Helmi Davidsson

Helmi Davidsson
سن: 57
زبان مادری:
فنلاندی

Vili Siponmaa

Vili Siponmaa
Oulu, فنلاند
سن: 38
زبان مادری:
فنلاندی

Sofia Hammar

Sofia Hammar
سن: 18
زبان مادری:
فنلاندی

Sisko Heinonen

Sisko Heinonen
زبان مادری:
فنلاندی

Maria Kalliomäki

Maria Kalliomäki
سن: 25
زبان مادری:
فنلاندی

Jenna Auvinen

Jenna Auvinen
Joensuu, فنلاند
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Henna Okkonen

Henna Okkonen
Oulu, فنلاند
سن: 26
زبان مادری:
فنلاندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به