دوستان زبان آموز لاتویایی

Evita Buile

Evita Buile
سن: 38
زبان مادری:
لاتویایی

Kaspars Kupavskis

Kaspars Kupavskis
Riga, لتونی
سن: 33
زبان مادری:
لاتویایی

Gatis Alzbergs

Gatis Alzbergs
Nottingham, انگلستان
سن: 34
زبان مادری:
لاتویایی

Daiga Grigorjeva

Daiga Grigorjeva
سن: 24
زبان مادری:
لاتویایی

Parsla Kleimaste

Parsla Kleimaste
سن: 33
زبان مادری:
لاتویایی

Gunta Brante

Gunta Brante
Riga, لتونی
سن: 40
زبان مادری:
لاتویایی

inga kalnina

inga kalnina
سن: 39
زبان مادری:
لاتویایی

Andris Kuliss

Andris Kuliss
سن: 46
زبان مادری:
لاتویایی

Kristina Jestromskite

Kristina Jestromskite
سن: 21
زبانهای ماری:
لیتوانیایی
لاتویایی

Rita Ērkšķe

Rita Ērkšķe
Mansfield, انگلستان
سن: 43
زبان مادری:
لاتویایی

Zinta Bruniniece

Zinta Bruniniece
سن: 61
زبان مادری:
لاتویایی

Ilze Dupuša-Mežgaile

Ilze Dupuša-Mežgaile
Sheffield, انگلستان
سن: 46
زبان مادری:
لاتویایی

Evita Aumeistare

Evita Aumeistare
سن: 23
زبان مادری:
لاتویایی

Jānis Celmārs

Jānis Celmārs
Dublin, ایرلند
سن: 31
زبان مادری:
لاتویایی

Lolita Palaima

Lolita Palaima
Riga, لتونی
سن: 41
زبان مادری:
لاتویایی

Marija Bodža

Marija Bodža
سن: 24
زبان مادری:
لاتویایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به