دوستان زبان آموز لهستانی

Krystian Grabski

Krystian Grabski
سن: 32
زبان مادری:
لهستانی

Barbara Ohirko

Barbara Ohirko
سن: 26
زبان مادری:
لهستانی

Pawel Jaworski

Pawel Jaworski
سن: 23
زبان مادری:
لهستانی

Marek Momot

Marek Momot
سن: 27
زبان مادری:
لهستانی

Suzann Jamróz

Suzann Jamróz
سن: 20
زبان مادری:
لهستانی

Kamil Fielek

Kamil Fielek
Bochnia, لهستان
سن: 27
زبان مادری:
لهستانی

Kinga Pawłowska

Kinga Pawłowska
Kruszwica, لهستان
سن: 26
زبان مادری:
لهستانی

Basia Kub

Basia Kub
Lublin, لهستان
سن: 30
زبان مادری:
لهستانی

Natalia Kuleta

Natalia Kuleta
Stargard Szczeciński, لهستان
سن: 17
زبان مادری:
لهستانی

Wiktoria Żydziak

Wiktoria Żydziak
Krasnystaw, لهستان
سن: 18
زبان مادری:
لهستانی

Anna Sitkiewicz

Anna Sitkiewicz
سن: 35
زبان مادری:
لهستانی

Przemysław Krawczyk

Przemysław Krawczyk
Warsaw, لهستان
سن: 27
زبان مادری:
لهستانی

Anna Bader

Anna Bader
Eindhoven, هلند
سن: 41
زبان مادری:
لهستانی

Łukasz Kornacki

Łukasz Kornacki
سن: 29
زبان مادری:
لهستانی

Klaudia Matuszak

Klaudia Matuszak
سن: 18
زبان مادری:
لهستانی

Szymon Czajka

Szymon Czajka
سن: 17
زبان مادری:
لهستانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به