دوستان زبان آموز مالایی

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee

Syahrul Bokhairi Mohamad Saufee
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 34
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Pait Hassan

Pait Hassan
سن: 30
زبان مادری:
مالایی

Qusyairi Raffar

Qusyairi Raffar
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Nor Zamillia Bte Zainal

Nor Zamillia Bte Zainal
Shah Alam, مالزی
سن: 28
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Jailani mohammad

Jailani mohammad
Johor Bahru, مالزی
سن: 44
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Atus Omar

Atus Omar
سن: 22
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

shamsul kamal yang

shamsul kamal yang
Ipoh, مالزی
سن: 47
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Hamiz Ibrahim

Hamiz Ibrahim
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (برونئی)

Noroul Sophia

Noroul Sophia
Kota Bharu, مالزی
سن: 19
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Naqib Mahyiddin

Naqib Mahyiddin
سن: 26
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Zay Abdul

Zay Abdul
سن: 25
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

Nurul Akmal Abd Rahim

Nurul Akmal Abd Rahim
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Riz Rio

Riz Rio
سن: 29
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

khai arie zon

khai arie zon
سن: 31
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim
سن: 19
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Jay James

Jay James
سن: 31
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به