دوستان زبان آموز مالایی

Norjannah Jaffar

Norjannah Jaffar
Petaling Jaya, مالزی
سن: 27
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Hafiz Tahir

Hafiz Tahir
سن: 31
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Jay James

Jay James
سن: 30
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

alia lia

alia lia
سن: 25
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Suhaimi Samad

Suhaimi Samad
Kuala Lumpur, مالزی
سن: 45
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab

Ahmad Zulfakar Ahmad Abdul Wahab
سن: 22
زبان مادری:
مالایی

Azmira Amran

Azmira Amran
سن: 31
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Zay Abdul

Zay Abdul
سن: 25
زبانهای ماری:
اندونزیایی
مالایی (مالزی)

Marimar Lee

Marimar Lee
Seremban, مالزی
سن: 28
زبان مادری:
مالایی

Roy Niezam

Roy Niezam
سن: 22
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

SAB'AH ASAID

SAB'AH ASAID
سن: 52
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Mohd shahrom Bin Zakaria

Mohd shahrom Bin Zakaria
سن: 34
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Nasuha Zulkifli

Nasuha Zulkifli
سن: 17
زبان مادری:
مالایی

Muhd Naim

Muhd Naim
Kota Bharu, مالزی
سن: 18
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Khairil Izat Kamis

Khairil Izat Kamis
سن: 23
زبان مادری:
مالایی (مالزی)

Izwan Ismail

Izwan Ismail
زبان مادری:
مالایی (برونئی)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به