دوستان زبان آموز مجاری

Dániel Balog

Dániel Balog
سن: 17
زبان مادری:
مجاری

Milan Nikolics

Milan Nikolics
Budapest, مجارستان
زبان مادری:
مجاری

Жужанна Леник

Жужанна Леник
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Kinga Kádár

Kinga Kádár
Budapest X. kerület, مجارستان
سن: 26
زبان مادری:
مجاری

robert erdei nagy

robert erdei nagy
سن: 25
زبان مادری:
مجاری

Hajnalka Garai

Hajnalka Garai
Budapest, مجارستان
سن: 26
زبان مادری:
مجاری

Ferenc Csete

Ferenc Csete
Győr, مجارستان
سن: 52
زبان مادری:
مجاری

Tóth Andrea

Tóth Andrea
Eger, مجارستان
سن: 46
زبان مادری:
مجاری

Zsófia Báthory

Zsófia Báthory
Mogyoród, مجارستان
سن: 21
زبان مادری:
مجاری

Bálint Németh

Bálint Németh
Szergény, مجارستان
سن: 22
زبان مادری:
مجاری

Rózsa Kövi

Rózsa Kövi
Budapest XVIII. kerület, مجارستان
زبان مادری:
مجاری

Dániel Szabó

Dániel Szabó
Budapest VIII. kerület, مجارستان
سن: 27
زبان مادری:
مجاری

Bettina Alina Illyes

Bettina Alina Illyes
سن: 19
زبانهای ماری:
اسپانیایی (اسپانیا)
مجاری

Kinga Varga

Kinga Varga
Liphook, انگلستان
سن: 39
زبان مادری:
مجاری

Soma Selmeczy

Soma Selmeczy
London, انگلستان
سن: 29
زبان مادری:
مجاری

Izabella Szász

Izabella Szász
Odorheiu Secuiesc, رومانی
سن: 24
زبان مادری:
مجاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به