دوستان زبان آموز هلندی

Erik Weijers

Erik Weijers
Amsterdam, هلند
سن: 41
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Heleen Joosse - Jacobse

Heleen Joosse - Jacobse
Middelburg, هلند
سن: 51
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Guven Alarslan

Guven Alarslan
Arnhem, هلند
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
هلندی (هلند)
ترکی (ترکیه)

Robin Altena

Robin Altena
Tallinn, استونی
سن: 30
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Zeynep Yavuz

Zeynep Yavuz
İstanbul, ترکیه
سن: 28
زبانهای ماری:
هلندی
ترکی

Elsa Cardol

Elsa Cardol
سن: 23
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Maaike Dittrich

Maaike Dittrich
Rotterdam, هلند
سن: 20
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
انگلیسی (انگلستان)
هلندی (هلند)

Ellen Oosterwijk

Ellen Oosterwijk
سن: 25
زبان مادری:
هلندی

Madeline Van Damme

Madeline Van Damme
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Giovanni Resleij

Giovanni Resleij
سن: 20
زبان مادری:
هلندی (هلند)

David Boersma

David Boersma
Tobo, سوئد
سن: 47
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Chiara Ijsbrandy

Chiara Ijsbrandy
زبان مادری:
هلندی (هلند)

Sheila Peeters

Sheila Peeters
Arnhem, هلند
سن: 50
زبان مادری:
هلندی

hans casteels

hans casteels
Antwerpen, بلژیک
سن: 36
زبان مادری:
هلندی (بلژیک)

Ela Yilmaz

Ela Yilmaz
زبانهای ماری:
هلندی
ترکی

Jolanda den Hoed

Jolanda den Hoed
Utrecht, هلند
سن: 53
زبان مادری:
هلندی (هلند)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به