دوستان زبان آموز ویتنامی

Cảnh Trần

Cảnh Trần
سن: 33
زبان مادری:
ویتنامی

Quỳnh Anh Bùi

Quỳnh Anh Bùi
Hanoi, ویتنام
سن: 21
زبان مادری:
ویتنامی

Hang Nga Vo

Hang Nga Vo
سن: 23
زبان مادری:
ویتنامی

Frank Nguyen

Frank Nguyen
Australind, استرالیا
سن: 30
زبان مادری:
ویتنامی

Phuong Bui

Phuong Bui
سن: 21
زبان مادری:
ویتنامی

Thảo Lương Hồng

Thảo Lương Hồng
سن: 24
زبان مادری:
ویتنامی

Nam Nguyễn

Nam Nguyễn
Đồng Nai, ویتنام
سن: 25
زبان مادری:
ویتنامی

НЯТ ФАМ ДАНГ

НЯТ ФАМ ДАНГ
زبان مادری:
ویتنامی

huyền đào

huyền đào
سن: 23
زبان مادری:
ویتنامی

Tuấn Nguyễn Anh

Tuấn Nguyễn Anh
سن: 32
زبان مادری:
ویتنامی

Thảo Nguyễn

Thảo Nguyễn
سن: 19
زبان مادری:
ویتنامی

Thu Huyền Nguyễn

Thu Huyền Nguyễn
Quang Ninh, ویتنام
سن: 21
زبان مادری:
ویتنامی

Hằng Đỗ

Hằng Đỗ
Hanoi, ویتنام
سن: 19
زبان مادری:
ویتنامی

Linh Kiều

Linh Kiều
Hanoi, ویتنام
سن: 23
زبان مادری:
ویتنامی

Trung Vu

Trung Vu
Hà Nội, ویتنام
سن: 29
زبان مادری:
ویتنامی

An Dao Duc

An Dao Duc
Hanoi, ویتنام
سن: 23
زبان مادری:
ویتنامی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به