دوستان زبان آموز پرتغالی

GABRIEL Silva

GABRIEL Silva
سن: 17
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Anne Oliveira

Anne Oliveira
Maceió, برزیل
سن: 23
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Paula Miguel

Paula Miguel
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Igor Ronchi Igor Ronchi

Igor Ronchi Igor Ronchi
سن: 25
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Mayhara Da Rocha Mayhara

Mayhara Da Rocha Mayhara
سن: 25
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Tatiana Righi

Tatiana Righi
Montpellier, فرانسه
سن: 40
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Phelipe Mendes Phelipe

Phelipe Mendes Phelipe
São Paulo, برزیل
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Maria Júlia Letro

Maria Júlia Letro
سن: 26
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Marinho Patrício

Marinho Patrício
سن: 17
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Lucas Santana

Lucas Santana
سن: 28
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Enivaldo Gurupatubamta

Enivaldo Gurupatubamta
زبان مادری:
پرتغالی

Hilton Lombardi

Hilton Lombardi
João Pessoa, برزیل
سن: 60
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Luana De Moraes

Luana De Moraes
Brasilia Legal, برزیل
سن: 17
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

João Filipe

João Filipe
Lisbon, پرتغال
سن: 23
زبان مادری:
پرتغالی (پرتغال)

Juan Gabriel

Juan Gabriel
Santos, برزیل
سن: 20
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

Elis Lys

Elis Lys
Montes Claros, برزیل
سن: 24
زبان مادری:
پرتغالی (برزیل)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به