دوستان زبان آموز چکی

Ondřej Doležal

Ondřej Doležal
Tulešice, جمهوری چک
سن: 33
زبان مادری:
چکی

Ivana C

Ivana C
Wiener Neustadt, اتريش
سن: 43
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Ján Fraňo

Ján Fraňo
Hodonín, جمهوری چک
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Hana Klimcikova

Hana Klimcikova
Middlesbrough, انگلستان
سن: 42
زبان مادری:
چکی

Jaroslav Prchal

Jaroslav Prchal
سن: 25
زبان مادری:
چکی

Tomáš KTM

Tomáš KTM
Mladá Boleslav, جمهوری چک
سن: 30
زبان مادری:
چکی

Peter Majtan

Peter Majtan
Žilina, اسلواکی
سن: 24
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Kamil Dvorak

Kamil Dvorak
Prešov, اسلواکی
سن: 16
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Jan Kovačík

Jan Kovačík
Pilsen, جمهوری چک
سن: 27
زبان مادری:
چکی

Denisa Juřicová

Denisa Juřicová
سن: 24
زبان مادری:
چکی

František Kolda

František Kolda
سن: 23
زبان مادری:
چکی

Věra Karetová

Věra Karetová
سن: 27
زبان مادری:
چکی

Lorenzo Marco

Lorenzo Marco
Prague, جمهوری چک
سن: 22
زبان مادری:
چکی

Jiří Žmuran

Jiří Žmuran
Prague, جمهوری چک
سن: 27
زبان مادری:
چکی

Iveta Vlachová

Iveta Vlachová
سن: 29
زبان مادری:
چکی

Dominika Marková

Dominika Marková
سن: 37
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به