دوستان زبان آموز چکی

Karolina Jüptnerová

Karolina Jüptnerová
Dobříš, جمهوری چک
سن: 42
زبان مادری:
چکی

Sandra Tomlinson

Sandra Tomlinson
سن: 17
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Alina Yagnych

Alina Yagnych
Prague, جمهوری چک
سن: 22
زبانهای ماری:
چکی
اوکراینی

Eva Chalupová

Eva Chalupová
Svitavy, جمهوری چک
سن: 48
زبان مادری:
چکی

Tomáš Mazur

Tomáš Mazur
سن: 20
زبان مادری:
چکی

Michal Hrdina

Michal Hrdina
Kroměříž, جمهوری چک
سن: 28
زبان مادری:
چکی

Sára Boháčová

Sára Boháčová
سن: 15
زبان مادری:
چکی

Jan Glassworker

Jan Glassworker
Prague, جمهوری چک
سن: 34
زبان مادری:
چکی

Johana Klapsiová

Johana Klapsiová
سن: 17
زبان مادری:
چکی

Marie Šimicova

Marie Šimicova
Keblice, جمهوری چک
سن: 21
زبان مادری:
چکی

Zdeněk Šemro

Zdeněk Šemro
Olomouc, جمهوری چک
سن: 22
زبان مادری:
چکی

Janka Toman

Janka Toman
Brno střed, جمهوری چک
سن: 45
زبان مادری:
چکی

Sára Naiserová

Sára Naiserová
سن: 15
زبان مادری:
چکی

Marek Šanko

Marek Šanko
سن: 23
زبان مادری:
چکی

Markéta Artlová

Markéta Artlová
سن: 18
زبان مادری:
چکی

Alena Batson

Alena Batson
San Diego, ایالات متحده
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به