دوستان زبان آموز چینی

Peony Han

Peony Han
Beijing, چین
سن: 39
زبان مادری:
چینی (چین)

Rubi Icer

Rubi Icer
سن: 38
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Shenyang Zhou

Shenyang Zhou
Troyes, فرانسه
سن: 26
زبان مادری:
چینی (چین)

Kelly Liu

Kelly Liu
سن: 44
زبان مادری:
چینی (چین)

Kaishing Leung

Kaishing Leung
سن: 19
زبان مادری:
چینی (هنگ‌کنگ)

Sean Tsien

Sean Tsien
Shenzhen, چین
سن: 37
زبان مادری:
چینی (چین)

Tzuyu Kuo

Tzuyu Kuo
Incheon, کره ی جنوبی
سن: 23
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Yang Mao

Yang Mao
سن: 23
زبان مادری:
چینی (چین)

Tony Jiang

Tony Jiang
سن: 23
زبان مادری:
چینی (چین)

芸如 林

芸如 林
سن: 21
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Ellen Sun

Ellen Sun
سن: 37
زبان مادری:
چینی (چین)

Jessica Dong

Jessica Dong
Boston, ایالات متحده
زبان مادری:
چینی (چین)

EDI CHUANG

EDI CHUANG
سن: 36
زبان مادری:
چینی (تایوان)

Singer Zhai

Singer Zhai
سن: 27
زبان مادری:
چینی (چین)

winnie xi

winnie xi
Essenbach, آلمان
سن: 21
زبان مادری:
چینی (چین)

Joe Guo

Joe Guo
سن: 32
زبان مادری:
چینی (چین)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به