دوستان زبان آموز ژاپنی

Mayuko Saito

Mayuko Saito
سن: 28
زبان مادری:
ژاپنی

Seiyu Takizawa

Seiyu Takizawa
Takatsuki, ژاپن
سن: 62
زبان مادری:
ژاپنی

아야 쓰카모토

아야 쓰카모토
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

Shota Atago

Shota Atago
سن: 26
زبان مادری:
ژاپنی

Emi Matsui

Emi Matsui
Tokyo, ژاپن
سن: 36
زبان مادری:
ژاپنی

NAE NAE

NAE NAE
Kyoto, ژاپن
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

minami minami

minami minami
سن: 19
زبان مادری:
ژاپنی

Eriko Shimodate

Eriko Shimodate
Tokyo, ژاپن
سن: 28
زبان مادری:
ژاپنی

Hisako Inoue

Hisako Inoue
Riga, لتونی
سن: 31
زبان مادری:
ژاپنی

Akimitsu Baba

Akimitsu Baba
Kagoshima-shi, ژاپن
سن: 34
زبان مادری:
ژاپنی

Momo Morinaga

Momo Morinaga
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

佐藤 一哉

佐藤 一哉
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

Noriko Karp

Noriko Karp
Helsinki, فنلاند
سن: 47
زبان مادری:
ژاپنی

Mittyo A

Mittyo A
Düsseldorf, آلمان
سن: 31
زبان مادری:
ژاپنی

Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani
Japan, اندوزی
سن: 51
زبان مادری:
ژاپنی

Nami Nami Suzuki

Nami Nami Suzuki
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به