دوستان زبان آموز ژاپنی

Aki Miya

Aki Miya
سن: 34
زبان مادری:
ژاپنی

Kubo Kazuya Kubo

Kubo Kazuya Kubo
Asahikawa, ژاپن
سن: 38
زبان مادری:
ژاپنی

Hisako Inoue

Hisako Inoue
Riga, لتونی
سن: 31
زبان مادری:
ژاپنی

Maxas Daishi

Maxas Daishi
سن: 19
زبان مادری:
ژاپنی

Rina Ishimaru

Rina Ishimaru
سن: 26
زبان مادری:
ژاپنی

Tocico H

Tocico H
Ōsaka-shi, ژاپن
سن: 47
زبان مادری:
ژاپنی

Yukiyasu Ito

Yukiyasu Ito
سن: 53
زبان مادری:
ژاپنی

佐藤 一哉

佐藤 一哉
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

Kensaku Toyonaga

Kensaku Toyonaga
سن: 51
زبان مادری:
ژاپنی

Ryutaro Kawamoto

Ryutaro Kawamoto
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

Ryutaro Tsukata

Ryutaro Tsukata
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

大地 紺野

大地 紺野
سن: 32
زبان مادری:
ژاپنی

Akiko sh

Akiko sh
سن: 38
زبان مادری:
ژاپنی

萌香 わだ

萌香 わだ
Tokyo, ژاپن
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

美里 渡邊

美里 渡邊
سن: 22
زبان مادری:
ژاپنی

Osamu Yamamoto

Osamu Yamamoto
سن: 59
زبان مادری:
ژاپنی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به