دوستان زبان آموز ژاپنی

豊田 正行

豊田 正行
زبان مادری:
ژاپنی

marie murakami

marie murakami
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

正也 加藤

正也 加藤
سن: 27
زبان مادری:
ژاپنی

ASUKA FUNATO

ASUKA FUNATO
سن: 25
زبان مادری:
ژاپنی

Ryutaro Tsukata

Ryutaro Tsukata
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

桑原 雅樹

桑原 雅樹
سن: 29
زبان مادری:
ژاپنی

Shiori Sugawara

Shiori Sugawara
Tokyo, ژاپن
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

Akimitsu Baba

Akimitsu Baba
Kagoshima-shi, ژاپن
سن: 33
زبان مادری:
ژاپنی

Eriko Shimodate

Eriko Shimodate
Tokyo, ژاپن
سن: 27
زبان مادری:
ژاپنی

YASU NAK

YASU NAK
Tokyo, ژاپن
سن: 21
زبان مادری:
ژاپنی

Chiaki Kudo

Chiaki Kudo
Sapporo, ژاپن
سن: 38
زبان مادری:
ژاپنی

Juntarou Doi

Juntarou Doi
Ikebukuro, ژاپن
سن: 47
زبان مادری:
ژاپنی

Momo Morinaga

Momo Morinaga
سن: 23
زبان مادری:
ژاپنی

Ryutaro Kawamoto

Ryutaro Kawamoto
سن: 24
زبان مادری:
ژاپنی

Shiori Nakano

Shiori Nakano
Berlin Schöneberg, آلمان
سن: 28
زبان مادری:
ژاپنی

Seiyu Takizawa

Seiyu Takizawa
Takatsuki, ژاپن
سن: 61
زبان مادری:
ژاپنی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به