دوستان زبان آموز کره ای

Yunsang Shin

Yunsang Shin
Daejeon, کره ی جنوبی
سن: 40
زبان مادری:
کره ای

영보 김

영보 김
سن: 42
زبان مادری:
کره ای

ZinGeun Park

ZinGeun Park
New York City, ایالات متحده
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

JaeHo Lee

JaeHo Lee
New York City, ایالات متحده
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

Pilun Kim

Pilun Kim
Sydney, استرالیا
سن: 36
زبان مادری:
کره ای

승혁 손

승혁 손
سن: 29
زبان مادری:
کره ای

Hoejeong Kim

Hoejeong Kim
Hong Kong, هنگ‌کنگ
سن: 30
زبان مادری:
کره ای

JONGO CHOI

JONGO CHOI
زبان مادری:
کره ای

Kyu Chung

Kyu Chung
La Mirada, ایالات متحده
سن: 56
زبان مادری:
کره ای

유진 서

유진 서
سن: 39
زبان مادری:
کره ای

윤실 정

윤실 정
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 27
زبان مادری:
کره ای

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 24
زبان مادری:
کره ای

Jun Su

Jun Su
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

sunwoo nam

sunwoo nam
سن: 33
زبان مادری:
کره ای

JIHWAN SHIN

JIHWAN SHIN
Warrnambool, استرالیا
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

Hyun Kim

Hyun Kim
سن: 23
زبان مادری:
کره ای

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به