دوستان زبان آموز کره ای

joshep jung

joshep jung
سن: 40
زبان مادری:
کره ای

Soohyun Baek

Soohyun Baek
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 44
زبان مادری:
کره ای

maro daniel

maro daniel
سن: 30
زبان مادری:
کره ای

영보 김

영보 김
سن: 42
زبان مادری:
کره ای

JANGWON KO

JANGWON KO
Romano di Lombardia, ایتالیا
زبان مادری:
کره ای

Suah Kim

Suah Kim
Australind, استرالیا
سن: 31
زبان مادری:
کره ای

Sungyeol Shim

Sungyeol Shim
سن: 42
زبان مادری:
کره ای

sunwoo nam

sunwoo nam
سن: 33
زبان مادری:
کره ای

YeonJeong Choi

YeonJeong Choi
سن: 27
زبان مادری:
کره ای

어금 조

어금 조
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 26
زبان مادری:
کره ای

steve yoo

steve yoo
سن: 37
زبان مادری:
کره ای

승윤 성

승윤 성
Auckland, نیوزلند
سن: 19
زبان مادری:
کره ای

Hyunjin Kim

Hyunjin Kim
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 36
زبان مادری:
کره ای

Jeong Park

Jeong Park
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 40
زبان مادری:
کره ای

Seungseok Koo

Seungseok Koo
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 18
زبان مادری:
کره ای

Hyunchan Shin

Hyunchan Shin
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به