دوستان زبان آموز کره ای

jay kim

jay kim
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 37
زبان مادری:
کره ای

colin Jang

colin Jang
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

e Han

e Han
سن: 46
زبان مادری:
کره ای

Sungyeol Shim

Sungyeol Shim
سن: 42
زبان مادری:
کره ای

영보 김

영보 김
سن: 43
زبان مادری:
کره ای

Cheolho Hwang

Cheolho Hwang
Busan, کره ی جنوبی
سن: 31
زبان مادری:
کره ای

Youngjin Kim

Youngjin Kim
Busan, کره ی جنوبی
سن: 46
زبان مادری:
کره ای

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 25
زبان مادری:
کره ای

Do Won Kang

Do Won Kang
سن: 36
زبان مادری:
کره ای

ZinGeun Park

ZinGeun Park
New York City, ایالات متحده
سن: 27
زبان مادری:
کره ای

MH Lee

MH Lee
سن: 36
زبان مادری:
کره ای

혜란 이

혜란 이
Toronto, کانادا
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

종광 원

종광 원
سن: 44
زبان مادری:
کره ای

Hyoungmean Kim

Hyoungmean Kim
سن: 25
زبان مادری:
کره ای

Hyewon Jeong

Hyewon Jeong
سن: 20
زبان مادری:
کره ای

Louise Hwang

Louise Hwang
Seoul, کره ی جنوبی
زبان مادری:
کره ای

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به