دوستان زبان آموز کره ای

seongjin kim

seongjin kim
سن: 29
زبان مادری:
کره ای

steve yoo

steve yoo
سن: 37
زبان مادری:
کره ای

ZinGeun Park

ZinGeun Park
New York City, ایالات متحده
سن: 27
زبان مادری:
کره ای

Charles Smith

Charles Smith
Bangkok, تایلند
زبان مادری:
کره ای

Cha Jennifer WonJung

Cha Jennifer WonJung
سن: 29
زبان مادری:
کره ای

sofia na

sofia na
سن: 37
زبان مادری:
کره ای

jay kim

jay kim
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 37
زبان مادری:
کره ای

Seungseok Koo

Seungseok Koo
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 19
زبان مادری:
کره ای

호영 김

호영 김
Busan, کره ی جنوبی
سن: 25
زبان مادری:
کره ای

Hyunchan Shin

Hyunchan Shin
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 29
زبان مادری:
کره ای

Seanal Yu

Seanal Yu
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 25
زبان مادری:
کره ای

혜란 이

혜란 이
Toronto, کانادا
سن: 28
زبان مادری:
کره ای

Doyun Kim

Doyun Kim
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 27
زبان مادری:
کره ای

우빈 김

우빈 김
Seoul, کره ی جنوبی
زبان مادری:
کره ای

Byung Kyu Kim

Byung Kyu Kim
سن: 42
زبان مادری:
کره ای

young ji Ji

young ji Ji
سن: 24
زبان مادری:
کره ای

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به