دوستان زبان آموز کروات

Ratko Djukanovic

Ratko Djukanovic
Belgrade, صربستان
سن: 41
زبانهای ماری:
کروات
صربی

Marija Komljenović

Marija Komljenović
Velika Gorica, کرواسی
سن: 27
زبان مادری:
کروات

Bruno Hranić

Bruno Hranić
Varaždin, کرواسی
سن: 49
زبان مادری:
کروات

Ela Leko

Ela Leko
سن: 21
زبان مادری:
کروات

Antonio L

Antonio L
سن: 44
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
کروات

Natalija Mijatović

Natalija Mijatović
سن: 25
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات

Darko Almasi

Darko Almasi
Hilpoltstein, آلمان
سن: 29
زبان مادری:
کروات

Zsuzsanna Molnár

Zsuzsanna Molnár
Budapest, مجارستان
سن: 51
زبانهای ماری:
کروات
مجاری

Marinko Barčan

Marinko Barčan
سن: 42
زبان مادری:
کروات

Andreja Špehar

Andreja Špehar
سن: 37
زبان مادری:
کروات

Renata Angelov

Renata Angelov
Zagreb - Centar, کرواسی
سن: 66
زبان مادری:
کروات

Ivana Grbenic

Ivana Grbenic
Helsingør, دانمارک
سن: 28
زبان مادری:
کروات

Katarina Ruščić

Katarina Ruščić
سن: 23
زبان مادری:
کروات

Ana Hukman

Ana Hukman
سن: 24
زبان مادری:
کروات

Aleksa Zlatkovic

Aleksa Zlatkovic
Niš, صربستان
سن: 22
زبانهای ماری:
بوسنیایی
کروات
صربی

Tihana Roosa

Tihana Roosa
Kaiserslautern, آلمان
سن: 32
زبان مادری:
کروات

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به