دوستان زبان آموز گجراتی

Borana poonam

Borana poonam
Indianola, ایالات متحده
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Hardiks Patel

Hardiks Patel
سن: 26
زبان مادری:
گجراتی

Hardik Dungarani

Hardik Dungarani
Gujrāt, هند
سن: 22
زبان مادری:
گجراتی

Megh Patel

Megh Patel
Ahmedabad, هند
سن: 22
زبان مادری:
گجراتی

Arjun Chorge

Arjun Chorge
Vadodara, هند
سن: 28
زبانهای ماری:
گجراتی
ماراتی

Paresh Gami

Paresh Gami
Keshod, هند
سن: 36
زبان مادری:
گجراتی

Naresh Oza

Naresh Oza
زبان مادری:
گجراتی

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, هند
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, هند
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, هند
سن: 24
زبان مادری:
گجراتی

Rahul Joshi

Rahul Joshi
Gujarat, نپال
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, هند
سن: 52
زبان مادری:
گجراتی

Govind prajapati

Govind prajapati
Indore, هند
سن: 32
زبان مادری:
گجراتی

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به