دوستان زبان آموز گجراتی

ANKIT PRAJAPATI

ANKIT PRAJAPATI
سن: 31
زبان مادری:
گجراتی

JIGNESHKUMAR PARMAR

JIGNESHKUMAR PARMAR
سن: 25
زبان مادری:
گجراتی

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Megh Patel

Megh Patel
Ahmedabad, هند
سن: 22
زبان مادری:
گجراتی

solanki narendrasinh

solanki narendrasinh
سن: 33
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, انگلستان
سن: 68
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
گجراتی

kanu parmar

kanu parmar
سن: 23
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya
Vigan, فیلیپین
سن: 20
زبان مادری:
گجراتی

Rakesh Kathrotiya

Rakesh Kathrotiya
Ahmedabad, پاکستان
سن: 31
زبان مادری:
گجراتی

Gaurang Gandhi

Gaurang Gandhi
Vadodara, هند
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi
زبان مادری:
گجراتی

pooja rank

pooja rank
Gujarat, نپال
سن: 24
زبان مادری:
گجراتی

Hardiks Patel

Hardiks Patel
سن: 26
زبان مادری:
گجراتی

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, هند
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Prakash Prajapati

Prakash Prajapati
سن: 28
زبان مادری:
گجراتی

Arjun Chorge

Arjun Chorge
Vadodara, هند
سن: 27
زبانهای ماری:
گجراتی
ماراتی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به