دوستان زبان آموز گجراتی

Hiru Patel

Hiru Patel
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA
Ahmedabad, هند
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Nikunj kantharia

Nikunj kantharia
Gujarat, نپال
سن: 29
زبان مادری:
گجراتی

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, هند
سن: 32
زبان مادری:
گجراتی

Arjun Chorge

Arjun Chorge
Vadodara, هند
سن: 28
زبانهای ماری:
گجراتی
ماراتی

Jay Mehta

Jay Mehta
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Sani Patel

Sani Patel
Ahmedabad, هند
سن: 24
زبان مادری:
گجراتی

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Govind prajapati

Govind prajapati
Indore, هند
سن: 33
زبان مادری:
گجراتی

Bhavesh Movle

Bhavesh Movle
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, هند
سن: 52
زبان مادری:
گجراتی

Vijubha Chauhan

Vijubha Chauhan
سن: 19
زبان مادری:
گجراتی

LALGIRI GAUSWAMI

LALGIRI GAUSWAMI
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

ભીમસિંહ પટેલ

ભીમસિંહ પટેલ
Godhra, هند
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Jagdish Patel

Jagdish Patel
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به