دوستان زبان آموز گجراتی

Subhash Rajgor

Subhash Rajgor
Bhiwandi, هند
سن: 51
زبان مادری:
گجراتی

ANKIT PRAJAPATI

ANKIT PRAJAPATI
سن: 31
زبان مادری:
گجراتی

Milan Parekh

Milan Parekh
Ahmedabad, هند
سن: 28
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Frank Jr Abegenle

Frank Jr Abegenle
Sūrat, هند
سن: 25
زبان مادری:
گجراتی

Megh Patel

Megh Patel
Ahmedabad, هند
سن: 22
زبان مادری:
گجراتی

Prakash Bhalala

Prakash Bhalala
Gajraula, هند
سن: 24
زبان مادری:
گجراتی

kanu parmar

kanu parmar
سن: 23
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi
زبان مادری:
گجراتی

Farzana Dudhwala

Farzana Dudhwala
Oxford, انگلستان
سن: 28
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
گجراتی

prem patel

prem patel
سن: 31
زبان مادری:
گجراتی

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA
Ahmedabad, هند
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Smit Dave

Smit Dave
سن: 20
زبان مادری:
گجراتی

Naresh Oza

Naresh Oza
زبان مادری:
گجراتی

Umesh Bathani

Umesh Bathani
Raipur, هند
سن: 31
زبان مادری:
گجراتی

fevin thumbar

fevin thumbar
سن: 16
زبان مادری:
گجراتی

Jagdish Patel

Jagdish Patel
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به