دوستان زبان آموز گجراتی

Nakul Pranami

Nakul Pranami
Godhra, هند
سن: 30
زبان مادری:
گجراتی

Jay Mehta

Jay Mehta
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Bhavesh Movle

Bhavesh Movle
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Vipulkumar Shah

Vipulkumar Shah
Ahmedabad, هند
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

Asifkhan Pathan

Asifkhan Pathan
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Naresh Oza

Naresh Oza
زبان مادری:
گجراتی

Vijaykumar Patel

Vijaykumar Patel
Ahmedabad, هند
سن: 33
زبان مادری:
گجراتی

pooja rank

pooja rank
Gujarat, نپال
سن: 25
زبان مادری:
گجراتی

Anil Patel

Anil Patel
Leicester, انگلستان
سن: 69
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
گجراتی

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA

MANISHKUMAR VITTHALBHAI MAKWANA
Ahmedabad, هند
سن: 26
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

fevin thumbar

fevin thumbar
سن: 17
زبان مادری:
گجراتی

વિશાલ ક્યડા

વિશાલ ક્યડા
سن: 28
زبان مادری:
گجراتی

Sani Patel

Sani Patel
Ahmedabad, هند
سن: 24
زبان مادری:
گجراتی

Kanji Pampania

Kanji Pampania
Ahmedabad, هند
سن: 29
زبان مادری:
گجراتی

Hiru Patel

Hiru Patel
سن: 27
زبان مادری:
گجراتی

Milan Parekh

Milan Parekh
Ahmedabad, هند
سن: 29
زبانهای ماری:
گجراتی
هندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به